نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هشتم نوبت اول با جواب ( نمونه دو )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هشتم نوبت اول با جواب دریافت کنید.

توضیح نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هشتم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیزنمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هشتم نوبت اول با جواب  آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.


برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


سوال 1- جملات ناقص زیر را با کلمات داده شده کامل کنید.(یک لغت اضافی است)

Originally- cousin-relax-gym- swimming- drawing- really

1- ………………….. ,can I see your photos?    

  2-We live in France but we are ………………..Iranian   

3-I need to stay home and ……………….. .   

4. She is good at …………………. Pictures.

 5. This is my ………………….. , Shabnam.

 6. I go to the ………………….., every Saturday


نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هشتم نوبت اول با جواب ( نمونه دو )سوال 2- جملات ناقص زیر را با دانش خود کامل کنید.

1. Today is Thursday, tomorrow is …………………… .

 2. ……………………are you from?

3. He is learning how to ………………..a horse.

4. That sounds ……………..!


سوال 3- گزینه صحیح را انتخاب کنید.

1. Are you …………………America?

 a. On     b. from    c. to      d. at

2. What days do you go to the library? “ …………… Mondays”

a. At     b. every      c. in      d. on

 3. Excuse …………sir, how do you spell your name? a. Him b. me c. us d. her

4. “ …………….I see your photos?” “ Sure”

a. Can     b. Am     c. Are      d. Do

 5. She can’t ……………….it today. She is really busy. a. making b. make c. makes d. made

 6. You can bring ……………………book.

 a. Your     b. me     c. yours     d. you


مشخصات و لینک دانلود
  • نویسنده : بچه های همکلاسی
  • حجم فایل : 0.45 مگابایت
  • منبع : همکلاسی
  • تاریخ انتشار : 26 دی 1396

اگر این مطلب را دوست داشتی و میخوای به همکلاسی کمک کنی با کلیک بر روی +1 بهش امتیاز بده
لطفا همه فیلد هارا به درستی پر نمایید.
نظر شما در سایت ثبت گردید و پس از تایید قابل مشاهده می باشد.

نظرات کاربران

امتیاز شما به این مطلب :
یگانه
26 آذر 1397

لطفا سوالات بهتر و بیشتری با جواب بزارید باشکر