نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هشتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه سوم )

special

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هشتم نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی دریافت کنید.

توضیح نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هشتم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هشتم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.سوال1- زیر کلمه ناهماهنگ هر ردیف خط بکشید.

A) French          Spain          Germany        England

B) drugstore      nurse          recite            hospital

C) sore              puzzle        pain               ache

D) Saturday       Friday        Wednesday     Monday


نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی هشتم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه سوم )


سوال2- زیر کلمات درست داخل پرانتز خط بکشید.

1. I........ my relatives every Friday.(see, watch, visit)

2. A: come to my house this afternoon

(B: Ok I can't ........it today. (make, bring, sure

3. (A: Can you ............her              ? B:Yes (caugh, home, help

4.(We have one............class. (first, more, search


سوال3- در این متن 4 غلط املائی وجود دارد. زیر آنها خط بکشید و درست آنها را بنویسید.

I'm Chang Lee. I'm originaly chinece, but I live in Iran. I like Tehran . It's a baeutiful city . I go to the gym. On Teusdays, but on Monday I relax at home.

1.........................    2............................    3. ............................   4...........................


سوال4- گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1. A: Is she all ............. ? B: She has ............ Flu.

a. right –a          b. Ok –the          c. Ok –a          d. right –the

2. I'll be back ............ a minute.

a.in          b.at           c.on            d._

3.A: What's it like ?          B: ...............

a. Me      b.They are       c.I like         d.It's great

4. My F-v-rite sport is ping-pong.

a. u-o     b.a-o                c.o-a           d.o-uمشخصات و لینک دانلود
  • نویسنده : بچه های همکلاسی
  • حجم فایل : 0.68 مگابایت
  • منبع : همکلاسی
  • تاریخ انتشار : 17 دی 1396

اگر این مطلب را دوست داشتی و میخوای به همکلاسی کمک کنی با کلیک بر روی +1 بهش امتیاز بده
لطفا همه فیلد هارا به درستی پر نمایید.
نظر شما در سایت ثبت گردید و پس از تایید قابل مشاهده می باشد.

نظرات کاربران

امتیاز شما به این مطلب :