27 دی 1396
نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی

نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت اول با جواب تشریحی سوالات ( نمونه ششم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

راجع نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.سوال1- کلمات ناهماهنگ زیر را به صورت یک جمله کامل بنویسید.

28- the –class –younger –his –is –son –student –in –the –worst

........................................................................................

29- a –you –weekend –going –to –museum –are –this –visit-?

........................................................................................


نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی دهم ریاضی نوبت اول با جواب تشریحی سوالات ( نمونه ششم )


سوال2- گزینه مناسب را انتخاب کنید.

30- The woman was carrying a ........................ bag.

1- black plastic small           2- small black plastic

3- small plastic black          4- plastic black small

31- Which sentence has rising intonation?

1- What does your brother do?            2- Was the book interesting?

3- Dr Jameswill buy a new car            4. His old laptop doesn't work

32- "Do you want to go out tonight?" "No, ................. my homework."

1- I do            2- I'm going to do           3- I'll do             4- I doing

33- Helen and her brother are six feet tall. Helen's brother is ...................... her.

1- as tall as    2- taller than                  3- the tallest      4- much taller


سوال3- درک مطلب: متن زیر را بخوانید و به سوالات به صورت خواسته شده پاسخ دهید.

The moon and the stars are not the only objects shining in the sky. There are also planets. The sun has nine planets going around it. We live on one of these, the third planet from the sun, Earth.

The Earth moves around the sun once every year. It's about 150 million kilo meters away from the sun.

The planets that are nearer to the sun takes less than a year to go round the sun once. Mercury is the

closest to the sun, just 58 million kilometers away. Then comes venus.

Planets that are father away from the sun take more than a year to orbit the sun. The most distant planet is pluto. It takes over 247 years to go round the sun.

Planets don't send their own heat or light like the sun. They shine in the sky only because the sun shines on them. They reflect the sun's light just like the moon does. The planets nearest to the sun are too hot to live on, while those farthest away are too cold. Living things would not be able to live on these planets.

The biggest planet by far is Jupiter. The most beautiful is Saturn, the sixth planet from the sun. Its beauty comes from the rings around it.

34- We live on a planet called Earth.                                         1- True          2- False

35- Venus is closer than mercury to the sun.                           1- True          2- Falseمشخصات و لینک دانلود
  • نویسنده : بچه های همکلاسی
  • حجم فایل : 0.68 مگابایت
  • منبع : همکلاسی
  • تاریخ انتشار : 27 دی 1396

اگر این مطلب را دوست داشتی و میخوای به همکلاسی کمک کنی با کلیک بر روی +1 بهش امتیاز بده
لطفا همه فیلد هارا به درستی پر نمایید.
نظر شما در سایت ثبت گردید و پس از تایید قابل مشاهده می باشد.

نظرات کاربران

امتیاز شما به این مطلب :