نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت اول با جواب ( نمونه سوم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت اول را به همراه جواب آن به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

درباره نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت اول به همراه جواب آن آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.سوال1- گزینه درست را با (ص) و نادرست را با (غ) مشخص کنید.

الف) صفر عددی گویا است.

ب) عدد 50001 اول است.

پ) حاصلجمع هر عدد و مقلوبش همواره بر 9 بخشپذیر است.


نمونه سوال امتحانی ریاضی هشتم نوبت اول با جواب ( نمونه سوم )


ت) با ضرب عدد منفی در بردار، جهت آن تغییر نمی کند.

ث) دو خط عمود بر یک خط موازی اند.

ج) مثلث متساوی الاضلاع سه محور تقارن دارد.


سوال2- جاهای خالی را با کلمات یا اعداد مناسب پر کنید.

الف) تنها مضرب اول عدد 13، عدد ..................... است.

ب) بین هر دو عدد گویا .......................... عد گویا وجود دارد.

پ) متوازی الاضلاعی که در آن قطرها بر هم عمود هستند، ........................... است.

مطالب مرتبط

ت) دو بردار را مساوی گوییم، هرگاه هم اندازه، ........................... و هم جهت باشند.

ج) هر عدد فرد را به صورت (جبری) .................... نشان می دهیم.


سوال3- الف) در جای خالی چه عددی قرار می گیرد؟

(…..,30)=1

الف) 27          ب) 25          ج) 48          د) 49

ب) کدام شکل محور تقارن دارد اما مرکز تقارن ندارد؟

الف) مستطیل          ب) مثلث متساوی الساقین          ج) دایره          د) متوازی الاضلاع

پ) مقدار عددی عبارت جبری 3a2-2ab به ازای b=-2 و a=1 برابر ............... است.

الف) -1                ب) 7                                 ج) 10            د) -3

ت) کدام شکل برای کاشی کاری مناسب است؟

الف) مثلث قائم الزاویه         ب) 9ضلعی منتظم          ج) 7ضلعی منتظم          د) دایره


نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.89 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

B Bita
12 دی 1397
ا اسماعیل رضای
03 دی 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی