نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب ( نمونه سوم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول را به همراه جواب آن به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

درباره نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول به همراه جواب آن آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.سوال1- هر یک از جملات زیر را کامل کنید.

الف) اشتراک دو مجموعه، .................................... اجتماع آن دو مجموعه است.

حاصل |-8-10/2| عدد .......................... است.


نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب ( نمونه سوم )


سوال2- پاسخ صحیح را انتخاب کنید. ( راه حل نوشته شود)

1) به جای ....... چه عددی میتوان نوشت؟

الف) 51          ب) -100           ج) -49          د) -25

2) اگر مساحت یک مکعب 96a2 باشد حجم آن بر مساحت a برابر است با :

الف) 16a3     ب) 64a3          ج) 18a3        د) 36a3

مطالب مرتبط

3) اگر a>0>b باشد، حاصل |a-b|+|a+1|-|1-b| کدام است؟

الف) 2a          ب) 2b          ج) 2a+2b          د) 2a+2b+1


سوال3- اگر مجموعه ی {A={2x+4,3+x,3y+5 و {B={2+z برابر باشد، مقدار x و y و z چقدر است؟


سوال4- مجموعه ی داده شده را با عضوهایش مشخص کنید.

{A={x|x2ЄN


سوال5- با توجه به نمودار زیر به سوالات پاسخ دهید :

(نمودار مندرج در فایل دانلود)

الف) مجموعه ی A و B را با نمادهای ریاضی بنویسید.

ب) زیرمجموعه ای ازA∪B را بنویسید که عضوهای آن عدد طبیعی نباشد.

ج) مجموعه ی A-B چند زیر مجموعه دارد؟


سوال6- روی یک تاس عددهای -3 و -2 و -1  و 0 و 1 و 2 نوشته شده اند. تاس را 2 مرتبه پرتاب می کنیم و عددهای رو شده را در هم ضرب می کنیم، احتمال این که حاصل ضرب عددهای منفی باشد چقدر است؟

 

توجه ! در متن بالا جاهایی که به نمودارهای مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر نمودارهایی است که در فایل دانلود (pdf) موجود می باشد.


نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 10.38 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی