نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب ( نمونه دو )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول را به همراه جواب آن دریافت کنید.

درمورد نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول به همراه جواب آن آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.سوال1- اگر نسبت تشابه دو لوزی باشد، درصورتی که ضلع لوزی بزرگ 15 سانتی متر باشد، اندازه ی ضلع لوزی کوچک چند سانتی متر است؟

1)12          2) 10          3) 22/5          4)  13/5


نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب ( نمونه دو )


سوال2- گزینه درست را با (ص) و نادرست را با (غ) مشخص کنید.

الف) مجموعه ی {0} یک مجموعه ی تهی است.

ب) احتمال وقوع یک پیشامد همواره عددی کوچکتر از 1 است.

پ) عدد  0/0202002000… عددی گنگ است

ت) هر دو مربع دلخواه متشابهند.

ث) در هر مثلث، محل برخورد سه ارتفاع بیرون مثلث قرار دارد.

ج) حاصل 4-2 برابر -16 است.


سوال3- جاهای خالی را با اعداد یا کلمات مناسب کامل کنید.

الف) مجموعه ..................... زیرمجموعه همه مجموعه هاست.

ب) اجتماع دو مجموعه اعداد گنگ و اعداد گویا را مجموعه اعداد ................................. گویند.

مطالب مرتبط

پ) دلیل آوردن برای اثبات یا رد کردن یک مطلب را ......................... گویند .

ت) دو لوزی در صورتی متشابه هستند که یک ........................ برابر داشته باشند.

ث) عدد 4 ریشه سوم عدد ........................... است.


سوال4- جاهای خالی را با مجموعه مناسب کامل کنید.

{A={4,8,12…44            زبان ریاضی=…………………………………………………………………

{B={1,2,3,4,6,12            زبان فارسی=………………………………………………………………….

{C={x3-1|xЄW,x<5=………………………………………………………………………………..


سوال5- یک تاس را دو بار می اندازیم. احتمال آنکه مجموع دو عدد رو شده حداقل برابر 11 باشد، چقدر است؟ ( نوشتن مجموعه حالت های ممکن و حالت های مطلوب الزامی است.)


سوال6- مجموعه مقابل را روی محور نمایش دهید.

{A={x|xЄR,-1


سوال7- این عدد بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟


نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.9 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

E Erfan
05 اسفند 1396
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی