نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت اول نوبت اول را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان دریافت کنید.

توضیح نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول

دراین مطلب برای شما دانش آموزان عزیز نمونه سوال  امتحانی ریاضی نهم نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی  آماده شده است که در ادامه می توانید نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت دی را دانلود کنید.

برخی از سوالات مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر می باشد:


سوال 1- جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید:

الف) یک مجموعه سه عضوی دارای  ................. زیر مجموعه است .

ب) اگر A تهی وآنگاه Aاجتماع B برابر است با ..................... .

ج)ازاجتماع مجموعه اعدادگویا واعداد اصم ،مجموعه اعداد .......... حاصلمی شود.

د)حاصلضرب یک عدد گویای غیرصفر دریک عددگنگ همواره عددی ........................ است.


نمونه سوال امتحانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول )


سوال 2- درستی ونادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف)مجموعه اعداد طبیعی کوچکتر از یک ،تهی است.(............)

ب)هرعدد گویا یک عدد صحیح است .(.............)

ج)هردو کربع دلخواه متشابهند.(............)


سوال 3- گزینه صحیح را انتخاب کنید.

3-1) قسمت رنگی کدام گزینه است ؟(طبق شکل سوال 3 موجود دربرگه )

الف)  (A B ) (A-B)                   ب) (B-A)-(A B)

ج) (A)                 د) گزینه های الف وب

مطالب مرتبط

3-2) عدد اعشاری کدامیک از کسرهای مقابل مختوم است؟

الف)                               ب)                               ج)                  د)

3-3)کدامیک از اعداد مقابل گویاست؟

الف)                               ب)                       ج)              د)


سوال 4- درکیسه ای 6توپ آبی ،4توپ سفید و3توپ قرمز وجود دارد ،یک توپ را تصادفی ازکیسه خارج می کنیم .احتمال اینکه :

الف) توپ آبی نباشد:

ب) توپ قرمز یا آبی باشد:


سوال 5- ثابت کنید درهر مستطیل قطرها باهم بربرند.

سوال 6- اگر جرم زمین 26 624 وجرم ماه10 8 3.12 کیلوگرم باشد ،جرم زمین چند برابر جرم ماه است ؟(پاسخ را به صورت نماد علمی مشخص کنید)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 7.19 مگابایت
منبع : همکلاسی
نظرات ارسالی

ر رضا
26 فروردین 1398
ر رضا
26 فروردین 1398
f faty joon
21 دی 1397
n no name
13 دی 1397
ص صدف نیازبخش
12 دی 1397
p paryaaa
05 دی 1397
d davood khan
25 آذر 1397
N Niayesh
15 فروردین 1397
h hana
14 فروردین 1397
ب به تو چه
03 اسفند 1396
A Arefeh_H
29 دی 1396
A AK
24 آبان 1397
n no name
13 دی 1397
ع علی
22 دی 1396
A Ali
22 دی 1396
ی یه آشنا
16 دی 1396
22 دی 1396
N Naele
16 دی 1396
م ممد
15 دی 1396
ج جواد
15 دی 1396
a ali
15 دی 1396
N Nazila
14 دی 1396
س سوسن بلا
13 دی 1396
M Mobin
12 دی 1396
N Nozari♡Amir
10 دی 1396
س سینا
10 دی 1396
M Mazeyar
10 دی 1396
a ali
15 دی 1396
m m
10 دی 1396
ک کوثر
09 دی 1396
S SH
09 دی 1396
s sara
09 دی 1396
K Komeil
09 دی 1396
K Komeil
09 دی 1396
م محمد
08 دی 1396
ع عالی هست اما میتونست بهترباشد
08 دی 1396
ع عالی هست اما میتونست بهترباشد
08 دی 1396
ع عالی هست اما میتونست بهترباشد
08 دی 1396
t tiger
08 دی 1396
s salammottahedikhales
08 دی 1396
s salammottahedikhales
08 دی 1396
ح حسن
08 دی 1396
ا امیر عباس
08 دی 1396
B BAEK HYUN
07 دی 1396
ف فاطمه
07 دی 1396
A Ali asghar
05 دی 1396
N
03 دی 1396
* **SHEIDA**
01 دی 1396
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی