نمونه سوال امتحانی دین و زندگی دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی دین و زندگی دهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی دانلود کنید.

درمورد نمونه سوال امتحانی دین و زندگی دهم ریاضی نوبت دوم

در این مطلب نمونه سوال امتحانی دین و زندگی دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی دین و زندگی دهم ریاضی نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- واژگان صحیح را تشخیص دهید و زیر آن خط بكشید. 

الف )آثار و نتایج برخي از اعمال، محدود به دوران زندگي انسان است و با مرگ،پروندة این اعمال بسته ميشود؛ اما بسياري  از اعمالي كه بعد از حيات ما باقي مي ماند پروندةآن همچنان گشوده است كه به ترتيب آثار (ماتقدّم و ماتأخّر -  ماتأخّر و ماتقدّم) مي نامند.

نمونه سوال امتحانی دین و زندگی دهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

سوال 2- عبارات زیر را با كلمات مناسب تكمیل كنید .

مطالب مرتبط

الف اگر روح انسان بي نهایت طلب است و خوبيها را به ضورت بي پایان مي خواهد، شایسته است كه تنها....................... او را هدف نهایي خود انتخاب كند.

 ب) مرگ براي كساني ناگوار است كه زندگي را ............................ميبينند و با كوله باري از گناه با آن مواجه ميشوند.

 پ) در قيامت، با تابيدن نور حقيقت از جانب خداوند، پردهها كنار ميرود و ...........................عالم آشكار مي شود.

ت) بعد از محاسبه، اگر معلوم شود كه سستي ورزیدهایم، خود را سرزنش كرده و از خدا طلب بخشش كنيمو با تصميم دوباره  با .................... عهد بسته و وارد عمل شویم.

ث) به ميزاني كه انسان به دستورات كسي احترام بگذارد و فرمانهاي او را انجام دهد، ............................. او را در وجودش بيشتر ميكند بخصوص وقتي این دستورها از جانب خدا باشد كه بهتر و مفيدتر ما را راهنمایي كرده است.

 

سوال 3-    آثار عزم قوي در رسيدن به هدف چيست؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی