نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هشتم نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

درباره نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هشتم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هشتم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1 –درتعریف عزت نفس کدام مورد صحیح است ؟

الف)احساس ارزشمند بودن     ب)احساس محترم بودن وشریف بودن وشریف بودن

ج)احساس توانایی وکفایت        د)تمام موارد

سوال 2- درباره ی ویژگی های مفهوم اعتماد به نفس کدام مورد صحیح است ؟

الف) باور کردن خود                ب)باورنداشتن توانایی ها واستعداد های ذاتی

ج)نپذیرفتن ضعف های فردی     د)عدم برنامه ریزی برای افزایش توانایی ها

نمونه سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )

مطالب مرتبط

سوال 3- جاهای خالی را باکلمات مناسب پرکنید

موفقیت  یعنی برنامه ریزی وتلاش برای رسیدن به هدف وحرکت ازوضع موجود به وضع مطلوب

گفت وگو : نوعی مبادله ی اطلاعات به صورت شفاهی یا نوشتاری بین دونفر یاچند نفر درباره یک موضوع است

رسانه : وسیله ای است که است که ازطریق آن انسان پیام خودرا به فرد دیگر یا تعداد زیادی ازمردم منتقل می کند

رفتار پرخطر :هرنوع رفتاری است که سلامت جسمی وروانی فرد را درمعرض خطر قرار می دهد

عناوین زیر را تعریف کنید

خودپنداره :

هرانسانی تصویری دارد ومی تواند شخصیت خود را توصیف وازریابی کند به این تصویر وارزیابی خود پنداره گویند .

استرس :

وارد شدن فشار روانی به یک فرد به دلیل روبه رو شدن با یک مشکل – حادثه یا قرار گرفتن دریک موقعیت ناراحت کننده

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.38 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی