نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه شانزدهم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

توضیح نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانید نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات پایه یازدهم رشته ریاضی می توانید سایر نمونه سوالات امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی را دریافت نمایید همچنین در مراجعه به پست آرشیو نمونه سوالات امتحان یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال1 -جاهای خالی را با کلمه یا عبارت مناسب پر کنید

الف)واقعیت هایی درباره یک شی یا فرد که در محاسبه ، برنامه ریزی و پیش بینی به کار می روند   ...............می نامند.

ب )برای متغیر های پیوسته  از نمودار .................استفاده می شود.

ج )روش نمونه گیری که در ان با طبقه بندی جامعه به زیر جامعه مجزا یک نمونه تصادفی ساده از هر طبقه انتخاب می شود، نمونه گیری ................نام دارد.

د)مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از نمونه است و از داده های نمونه به دست می آید......................نام دارد.


نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه شانزدهم )


سوال 2-یک تاس به گونه ای ساخته شده است که احتمال وقوع هر عدد زوج، دو برابر احتمال وقوع  هر عدد فرد است .در پرتاب تاس،احتمال مشاهده اعداد3و4را به دست اورید


سوال 3-یک عدد به طور تصادفی از میان اولین10عدد زوج مثبت انتخاب می کنیم .احتمال اینکه  عدد انتخاب شده مضرب3یا  4نباشد


سوال 4-یک کیسه حاوی دو مهره ی قرمز4مهره ی سیاه و5مهره ی سفید است.به تصادف سه مهره یکی پس از دیگری و بدون جایگذاریاز کیسه خارج می کنیم احتمال آن 2مهره  سیاه و یک مهره سفید باشدرا به دست آورید


سوال 5-  روش نمونه گیری احتمالی چه مزیتی بر نمونه گیری غیر احتمالی دارد؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.48 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0