نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوازدهم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

درباره نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانیدنمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودینمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان سال یازدهم ریاضی توصیه می شود نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نموده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات پایه یازدهم رشته ریاضی می توانید سایر نمونه سوالات امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی را دریافت نمایید همچنین در مراجعه به پست آرشیو نمونه سوالات امتحان یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس عمومی و اختصاصی را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- جاهای خالی را کامل کنید.

  الف) علم احتمال بررسی یک ............................از یک ..................................معلوم است. 

ب) برای متغیر های پیوسته از نمودار  ................................... استفاده می  کنیم . 

ج ) برای متغیرهای کیفی از نمودارهای  .................و................. استفاده می  کنیم .

 د) تعداد دفعاتی که هر داده دیده می شود را ..................................آن داده می  گویند.

ه) میانه نیمه اول داده ها ی مرتب شده را ..................................داده ها می  گوییم.

ط) اگر میانه را از کل داده ها کم کنیم میانه اعداد حاصل.................................است.

 ظ) در نمونه گیری طبقه ای بهتراست تفاوت بین طبقه ها .................وتفاوت در داخل طبقات................ باشد.  

غ) در نمونه گیری خوشه ای بهتراست تفاوت بین خوشه ها.... ............. .وتفاوت در داخل خوشه ها................ باشد.


نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوازدهم )


سوال 2- یک تاس به گونه ای ساخته شده است که احتمال وقوع هر عدد زوج سه برابر احتمال وقوع هر عدد فرد

است.در پرتاب این تاس احتمال مشاهده اعداد2و3 را بدست آورید


سوال 3- برای داده های زیر واریانس و انحراف معیار را بدست آورید.

3-و2-و1و4و5


سوال 4- مودار جعبه ای داده های آماری زیر را بدست آورید

20و19و19و9و8و7و3و4و5و2و2و5و8و8و9


سوال 5- میانگین 5داده اماری 17است اگردوعدد 17و11را به داده های قبلی اضافه کنیم میانگین جدیدچه عددی است ؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.65 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0