نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

توضیح نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این پست امتحانی میتوانید نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند هم چنین در بخش امتحانات پایه یازدهم رشته ریاضی میتوانید سایر نمونه سوالات امتحان هندسه یازدهم ریاضی را دریافت نمایید و در بخش آرشیو نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- در شکل زیر ثابت کنید اندازه زاویه ظلیABC برابر با نصف کمان روبرو آن است

(طبق شکل مندج درفایل دانلود )


سوال 2- ثابت کنید؛ هرگاه دو وتر دلخواه AB,CD درنقطه ای مانند M درون دایره یکدیگر را قطع کنند وآنگاه MA.MB=MC.MD


نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )


سوال 3- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) انتقال میتواند موقعیت و اندازه شکل را تغییر دهد.

ب) بازتاب، هیچگاه تبدیل همانی نیست.

پ) تجانس، همواره طولپا است. 


سوال 4- ثابت کنید: هر تبدیل طولپا، اندازه  زاویه را حفظ میکند.


سوال 5-  در حالتیکه در یک تجانس، مرکز تجانس روی خط قرار نداشته باشد، ثابت کنید تجانس شیب را حفظ میکند


سوال 6-  الف) تقارنهای بازتابی را در یک مثلث متساوی الاضلاع مشخص کنید.

 ب) مثلث متساوی الاضلاع چند تقارن دورانی دارد؟


سوال 7- شخصی می خواهد برای برداشتن آب ازنقطه A به ساحل رودخانه ای لبه مستقمی دارد برودوبعد سطل آب را به نقطه B که درهمان سمت رودخانه قرار دارد حمل کند اوازکدام نقطه روی ساحل آب بردارد تا مسافتی که طی می کند کمترین حالت ممکن باشد ؟درستی پاسخ خودرا اثبات نماییدتوجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.65 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0