نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه نهم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

درمورد نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این پست امتحانی میتوانید نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند هم چنین در بخش امتحانات پایه یازدهم رشته ریاضی میتوانید سایر نمونه سوالات امتحان هندسه یازدهم ریاضی را دریافت نمایید و در بخش آرشیو نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1-مفاهیم زیر را تعریف کنید .

 الف)چند ضلعی محاطی : ..........................................................................

ب)تبدیل : ........................................................................................................


سوال 2- قضیه :اگردریک چهارضلعی مجموع طول های اضلاع مقابل هم دوبه دو مساوی یکدیگر باشند آنگاه ان چهارضلعی محیطی است ؟


نمونه سوالات هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه نهم )


سوال 3- درشکل مقابلدو دایره مماس درون ودو قطر AB,CD ازدایره بزرگتر برهم عمودند اگر ND=10 وAM=16 نسبت مساحت دایره کوچکتر به مساحت دایره بزرگتر چقدراست ؟

(طبق شکل مندرج درفایل دانلود )


سوال 4-جاهای خالی را پر کنید

الف)مساحت قطعه ای ازدایره C(O,6)  که روبروی زاویه محاطی 30درجه می باشد برابر است با .........

ب)درشکل مقابل اندازه زاویه A برابر .......درجه می باشد

پ)تبدیلی که در آن طول هرپاره خط با طول تصویرش برابر باشد را ........................می نامند

ت)یک تجاس با مقیاس ...............یک تبدیل همانی است .


سوال 5- قضیه : درهرتبدیل طولپا اندازه تصویرش برابر است .


سوال 6- قضیه :درهرانتقال اندازه ی هر پاره خط واندازه ی تصویر آن ها با هم برابرند (قضیه را فقط در حالتی که بردار انتقال با پاره خط در یک راستا نباشد بررسی کنید )


سوال 7- درستی ونادرستی جمله های زیر را تعیین کنید

الف)دوران همواره شیب خط را حفظ می کند(..........)

ب)انتقال طولپا است شیب خط را حفظ م یکند ول ینمی تواند همانی باشد (............)


توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.4 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0