نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم به همراه پاسخ تشریحی

در این مطلب آرشیو کامل نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) به همراه پاسخنامه تشریحی برای دانلود آماده شده است.

نمونه سوالات ریاضی نهم با جواب تشریحی

مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحان ریاضی نهم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده‌ایم که می‌توانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید. قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید. امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. خوشحال خواهیم شد اگر نظرات خود را در خصوص کیفیت و سطح سوالات با ما در میان بگذارید.نظرات و پیشنهادات شما در ارتقای مطالب سایت و بالا بردن سطح نمونه سوالات جمع‌آوری شده بسیار اثرگذار خواهد یود.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی نهم در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی نهم مراجعه کنید.

همچنین در صورتی که به آرشیو نمونه  سوالات امتحانی ریاضی نهم صورت جداگانه در نوبت اول و نوبت دوم نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه های نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت اول و نمونه سوالات امتحانی ریاضی نهم نوبت دوم مراجعه کنید.

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم با جواب

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول با جواب تشریحی (نمونه اول):

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب 1

1-درستی با نادرستی گزاره های زیر را مشخص کنید 

الف-مجموعه ای که 3عضو داشته باشد 9زیرمجموعه دارد 

ب-مجموعه ی اعداد طبیعی بین 7و8مجموعه تهی می باشد 

ج-عبارت های مندرج در فایل دانلود به ازای a=2 تعریف نشده است 

د-اگر کره ای رابایک صفحه برش دهیم سطح بریده شده دایره است 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.71 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول با جواب تشریحی (نمونه دوم):

نمونه سوالات  هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت اول با جواب 2

با توجه به نمودار ون مقابل به موارد خواسته شده پاسخ دهید 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.11 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول با جواب تشریحی (نمونه سوم):

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی3

جملات درست را با ( √) و نادرست را با (×) مشخص کنید.

الف - دو مربع همواره متشابه اند.

ب - عدد π یک عدد گویاست .

ج- اجتماع هر مجموعه با مجموعه تهی برابر است با خودش .

د - عبارت  سه عدد زوج متوالی یک مجموعه را مشخص می کند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 6.74 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول با جواب تشریحی(نمونه چهارم):

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی 4

ازدرون کیسه ای حاوی 3مهره قرمز5مهره سفید و4مهره بنفش یک مهره را به تصادف خارج کردیم احتمال های زیر را حساب کنید 

1-مهره سفید بیابید 

2-قرمزیا بنفش بیابید 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 5.46 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول(نمونه پنجم):

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول با جواب 5

از بین اعداد طبیعی زوج کوچکتر از سی، یک عدد را به تصادف انتخاب می‌کنیم.

الف) احتمال اینکه عدد انتخابی اول باشد چه‌قدر است؟

ب) احتمال اینکه عدد انتخابی مضرب 6 نباشد چه‌قدر است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.1 مگابایت
منبع : همکلاسی


بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی(نمونه اول):

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب1

اگر تاسي را بيندازيم چقدر احتمال دارد:

الف)عدد رو شده زوج واّول باشد.

ب)عدد رو شده كوچکتر از5باشد

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه دوم):

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب2

ب ) عبارت های زیر را تجزیه کنید

4a2-25=

X2+7x+12=

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

مطالب مرتبط

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه سوم):

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب3

سوال 1- درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف )ریشه سوم 125عدد5می باشد

ب) هر عدد طبیعی، یک عدد حقیقی است

ج) هر دو مثلث متساوی الساقین با هم متشابه هستند

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه چهارم):

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب4

سوال 1- درستی یا نادرستی هر یک از جمله های زیر را مشخص کنید

الف)عبارت سه شاعر ایرانی یک مجموعه را مشخص می کند.

ب) هر دو مستطیل دلخواه، باهم متشابه هستند

ج)ریشه سوم 8 عدد 2 می باشد

د)هرعدد صحیح یک عدد گویا است

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه پنجم):

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب5

سوال 7-الف)مساحت يک كلاه(عرق چين)به شکل رويه ی نيم كرهبه قطر 20سانتی متر را بیابید.

ب)نسبت حجم به سطح كل مکعبي  به طول ضلع  a به دست آوريد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه ششم):

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب6

ب)کدام گزینه عددی گنگ است ؟

14/3

 پی 

  76/2

  0/03003000

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه هفتم):

نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب7

ب-اگرخانواده ای دارای سه فرزند باشد چقدر احتمال دارد:

1-دراین خانواده دقیقا سه دختر داشته باشد ؟

2-هرسه فرزند این خانواده هم جنس باشند؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.63 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی (نمونه هشتم):

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب 8

2-درهریک ازپرسش های زیر گزینه درست را مشخص کنید 

الف-نمایش اعشاری کدام یک ازکسرهای متناوب است ؟

1-سه دوم

2-سه بیستم 

3-هفت دوازدهم

4-هفت چهارم 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.71 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی(نمونه نهم):

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم 9

ج-عرض ازمبداء خطی به معادله 5x+3y=6 برابراست با :

1-شش پنجم 

2-سه پنجم 

3-سه 

4-دو

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.87 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت دوم با جواب تشریحی(نمونه دهم):

نمونه سوالات هماهنگ استانی ریاضی نهم نوبت دوم با جواب 10

مساحت کل یک نیم کره تو پر به شعاع 4 سانتی متر را به دست آورید . (نوشتن فرمول الزامی است)

الف-قاعده هرمی مثلث قائم الزاویه به اضالع قائمه 4و11 سانتی متر و ارتفاع هرم 12سانتی متر است. حجم هرم را به

دست آورید. (نوشتن فرمول الزامی است)

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.46 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

م محمد مهدی خورشیدوند
03 شهریور 1398
ز زینب
08 مرداد 1398
H HOSSEIN
17 مرداد 1398
م متاسفانه متس
18 مرداد 1398
هایوسوک
09 خرداد 1398
ا امیر حافظ
20 بهمن 1397
ر رضا غبیشاوی
02 دی 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی