نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی با جواب تشریحی

در این پست مجموعه کاملی از نمونه سوالات ریاضی پایه ششم دبستان در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) را همراه با پاسخ تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم ابتدایی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه ششم ابتدایی  مجموعه کاملی از نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم(خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده ایم که می‌توانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید. قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم ابتدایی می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید. امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص نمونه سوالات جمع آوری شده برای ما ارسال کنید.

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی ششم ابتدایی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی ششم ابتدایی مراجعه کنید.

همچنین در صورتی که به آرشیو نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی به صورت جداگانه در نوبت اول و نوبت دوم  نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه های نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم نوبت اول و نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم نوبت دوم مراجعه کنید.

نمونه سوالات ریاضی ششم با جواب

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی(نمونه اول):

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول به همراه پاسخ تشریحی (نمونه اول)

سوال1-جملات صحیحی را با ص و جملات غلط را با غ مشخص کنید 

 .بین دوکسر فقط سه کسر وجود دارد

.درمقایسه ی دوکسر یامخرج مساوی کسری بزرگ تر است که صورت آن بزرگتر باشد

اعدادی بر5بخش پذیر هستندکه یکان آن ها 0 یا 5باشد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول(نمونه دوم):

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (نمونه دوم)

.سوال1- درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید

.الف- مجموع دو عدد فرد ، همیشه فرد است 

.ب-همه ی اعداد به جز صفر معکوس دارند

.د- هیچ مثلثی مرکز تقارن ندارد

سوال2-جاهای خالی را کامل کنید .

الف- بزرگ ترین عدد صحیحی منفی عدد............ می باشد .

ب - معکوس معکوس هر عدد ................................ است .

ج - اگر مقسوم و مقسوم علیه یک تقسیم را در عددی ضرب کنیم ، خارج قسمت آن ........................ .

د- ربع دایره دارای .................. محور تقارن می باشد و .................. مرکز تقارن دارد .

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.07 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول(نمونه سوم):

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (نمونه سوم)

1-پاسخ مناسب راباعلامت تیک مشخص کنید.

همه عددها،معکوس دارندحتی عددصفر.

متوازي الاضلاع محور تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد.

اگر مقسوم و مقسوم علیه را در عددي ضرب کنیم باقیمانده هیچ تغییري نمی کند.

هر عددي بر3 بخش پذیر باشد حتماً بر 9 نیز بخش پذیر است.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.73 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی(نمونه چهارم):

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی) (نمونه چهارم)

 .سوال1- عدد سی اُم و بیست و نهم این الگو را بنویسید

.ب) رابطه ي ( روش ) به دست آوردن عددهاي این الگو را بنویسید

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.59 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی(نمونه پنجم):

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی (نمونه پنجم)

.سوال1-حاصل عبارت هاي زیر را به دست آورید 

.سوال2- حاصل هر یک از عبارت هاي زیر را به دست آورید

.الف)2/5برابرعددسه پنجم  راپیداکنید

.ب) 1/5برابرنصف عدد هشت پنجم راپیداکنید

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.42 مگابایت
منبع : همکلاسی


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی ششم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی(نمونه اول):

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم همراه با پاسخ (نمونه اول)

سوال4- مسائل زیر را حل کنید.

الف) پدر مریم به فروشگاهی رفت تا یک کالای ایرانی بخرد. اگر قیمت کالا 900000 تومان و مالیات بر ارزش افزوده ی این کالا 5% باشد، او برای خرید این کالا چند تومان باید پرداخت کند؟

مطالب مرتبط

ب) مهرداد نصف پولش را به دوستش داد و یک سوم بقیه را خرج کرد و 3600 تومان برایش باقی ماند تمام پول مهرداد چند تومان بوده است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی ششم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی (نمونه دوم):

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی (نمونه دوم)

کشاورزی نیمی از زمین خود را جو کاشت. او نیم دیگر را به 4 قسمت مساوی تقسیم کرد و در یک قسمت آن گندم و در قسمت دیگر یونجه کاشت. سپس در قسمت باقی مانده سبزی کاشت. او چه کسری از زمین خود را سبزی کاشته است؟

جرم نوزادی با مادرش 64/38 کیلوگرم است. اگر جرم مادر 61/25 کیلوگرم باشد، جرم نوزاد چند کیلوگرم است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی (نمونه سوم):

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی (نمونه سوم)

سوال1- پاسخ صحیح را با علامت ضربدر مشخص کنید.

3- حجم مکعبی به ضلع 1/1 دسی متر، چند دسی متر مکعب است؟

1) 1/722  

2) 1/331

3) 2/40

4) 2/22

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی(نمونه چهارم):

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی (نمونه چهارم)

جاهای خالی را با اعداد وکلمات مناسب کامل کنید

1-یک لیتر برابر است با .............. سانتی متر مکعب

2-وقتی می گوییم تقسیم را تا دو رقم اعشار ادامه دهید یعنی با تقریب کمتراز.............بدست آورید .

3-دوزاویه که مجموع آنها 90درجه باشد......................یکدیگرند.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.06 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی(نمونه پنجم):

نمونه سوالات ریاضی ششم نوبت دوم با جواب5

1-باتوجه به الگوی شکلی مقابل به سوالات پاسخ دهید 

الف-شکل چهارم ازچند مثلث تشکیل شده است؟

ب-کدام شکل از28مثلث درست می شود؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.17 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از مطالب ارائه شده درصفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی(نمونه ششم):

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی (نمونه ششم)

7-کتاب فروشی کتاب های خود رابا20درصدتخفیف می فروشد محسن برای خرید کتابی که قیمت روی جلد آن 26000تومان است 

الف-چند تومان باید بپردازد؟

ب-فروشنده چند تومن تخفیف می دهد ؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.44 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم(نمونه هفتم):

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم همراه با پاسخ تشریحی (نمونه هفتم)

1-صحیح یا غلط تودن هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید

1 - اگر عذدی را بر 2 تقسیم کنیم مانند این است که آن رادریک دوم ضرب کرده ایم 

2-همیشه دریک عبارت ریاضی اولویت محاسبه باتفریق است 

3-اگرنقطه ای روی محور طول ها افقی باشد طول آن صفراست 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.81 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

ف فاطمه
06 شهریور 1398
ن ناشناس
09 مرداد 1398
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی