نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم دبستان به همراه پاسخ تشریحی (خرداد 98)

در این مطلب آرشیو کاملی از نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی ششم دبستان در دو نوبت (دی ماه و خرداد ماه) به همراه پاسخنامه تشریحی ، در دسترس شما دانش آموزان ششمی قرار گرفته است .

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه ششم دبستان مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحان ریاضی ششم دبستان در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات ریاضی ششم دبستان  میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

در صورتی هم که به آرشیو کامل سوالهای ششم دبستان در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی ششم دبستان مراجعه کنید .

نمونه سوالات امتحان ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول دی و نوبت دوم خرداد با پاسخ تشریحی

دانلود نمونه سوالات امتحان ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول(دی ماه) با پاسخ تشریحی

در این بخش نمونه سوالات امتحان ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی جهت دانلود آماده شده است .

آرشیو نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت اول(دی ماه)
نمونه سوال امتحانی ریاضی ششم نوبت اول با جواب تشریحی ( نمونه اول )

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات ریاضی ششم دبستان نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این بخش نمونه سوالات ریاضی ششم دبستان نوبت دوم (خرداد 98) به همراه پاسخ نامه تشریحی جهت دانلود شما عزیزان آماده شده است .

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0 مگابایت
منبع : همکلاسی

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی ششم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :

سوال2- در جاهای خالی کلمه یا عدد مناسب بنویسید.

الف) محیط مربع با طول ضلع آن .......... است.

ب) 8/5 مترمربع برابر است با .......... سانتی متر مربع.

ج) بزرگترین عدد سه رقمی بخش پذیر بر 2 که رقم های آن تکراری نباشد، عدد ......... است.

د) وقتی شکلی را حول یک نقطه به اندازه ی 180 درجه یا کمتر در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم و شکل روی خودش می افتد می گوییم شکل .......... دارد.

 

سوال3- جملات درست یا نادرست را مشخص کنید.

الف) اگر مقسوم و مقسوم علیه را در یک عدد یکسان ضرب کنیم خارج قسمت تغییر می کند.

ب) اگر مجموع دو زاویه 90 درجه شود، به آن دو زاویه ی متمم می گویند.


 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی ششم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم ) :

 

سوال2- اگر ساعت 12 ظهر مبداء درنظر بگیریم، با تعیین جهت های مثبت و منفی هر یک از زمانهای زیر را با یک عدد صحیح نمایش دهید.

4 ساعت قبل از ظهر .......... ساعت 12 ظهر .......... 10 ساعت بعد از ظهر

 

سوال3- کشاورزی نیمی از زمین خود را جو کاشت. او نیم دیگر را به 4 قسمت مساوی تقسیم کرد و در یک قسمت آن گندم و در قسمت دیگر یونجه کاشت. سپس در قسمت باقی مانده سبزی کاشت. او چه کسری از زمین خود را سبزی کاشته است؟

 

سول4- جرم نوزادی با مادرش 64/38 کیلوگرم است. اگر جرم مادر 61/25 کیلوگرم باشد، جرم نوزاد چند کیلوگرم است؟

 

سوال5- کدامیک از اشکال زیر مرکز تقارن ندارد؟

الف) مربع          ب) مستطیل          ج) ذوزنقه          د) دایره

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم ) :

 

2- کدام یک از اعداد زیر، بر 6 بخش پذیر است؟

1) 7403           2) 6047            3) 22536           4) 952

 

3- حجم مکعبی به ضلع 1/1 دسی متر، چند دسی متر مکعب است؟

1) 1/722         2) 1/331           3) 2/40             4) 2/22

 

4- کدام عدد با بقیه برابر نیست؟

1) 1/0700      2) 1/07             3) 1/0070          4) 1/070

 

سوال2- عبارت درست را با علامت تیک و نادرست را با ضربدر مشخص کنید.

1- فاصله ی دو عدد -4 و 6 روی محور اعداد، 2 واحد است.

2- مجموع دو زاویه مکمل 180 است.

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم ) :

 

سوال2- جاهاي خالي را با عبارت مناسب کامل کنيد.

5- هر عدد صحيح ............... از هر عدد صحيح ............... كوچكتر است.

6- براي تقسيم دو كسر كافي است كه كسر اول را در معكوس ............... ضرب كنيم.

7- در تقريب به روش ............... مقدار خطا كمتر است.

 

سوال3- گزينه ي صحيح را انتخاب کنيد.

8- نسبت دو زاويه ي مكمل 2 به 3 است. هر كدام چند درجه است؟

الف. 70-110          ب. 80-100          پ. 72-108            ت. 75-105

9- 25% عدد 14 كدام است؟

الف. 6/5               ب. 5                   پ. 4                     ت. 3/5

10- كداميك از شكل هاي زير بيش از دو خط تقارن دارد ولي مركز تقارن ندارد؟

الف. مربع                             ب. پنج ضلعي منتظم

مطالب مرتبط

پ. شش ضلعي منتظم               ت. متوازي الاضلاع


بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم ) :

 

سوال 2-جاهای خالی را با استفاده ازاعداد و کلمات مناسب کامل کنید .

1-قرینه قرینه هرعدد برابر است ......................

2-کوتاه ترین فاصله هرنقطه تا یک خط ..................است .

3-روش ..............درتقریب پاسخ را به مقدار واقعی نزدیک تر می کند

 

سوال 3- اگر قیمت کالایی از4000تومان به 16000تومان افزایش یابد درصد افزایش قیمت چگونه است ؟

 

سوال 4-عدد3568با تقریب کم تر از 100بین کدام دو عدد قرار می گیرید ؟

بخشی از مطالب ارائه شده درصفحه نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم ) :

 

سوال 2- جاهای خالی را با استفاده از اعداد یا کلمات مناسب کامل کنید .

1-در عدد 7341اگر ممیز بعد از رقم ...............قرار گیرد عددی بین 7و8به دست می آید .

2-......................محور تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد

3-7/41 مترمربع ........................دسی متر مربع است .

 

سوال 3- به پرسش ه ای زیر پاسخ دهید

1-بزرگترین عدد شش رقمی فرد را به رقم وحروف بنویسید .

به رقم :.............................. به حروف :............................

 

سوال 4- درروز بازگشایی مدارس تعدادی گل رابین دانش اموزان یک کلاس تقسیم کردند به هر نفر 3گل رسید و7گل نیز باقی ماند این تعداد گل رابین چند دانش آموز تقسیم کنیم تا باقی مانده نداشته باشد ؟

 

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم ) :

 

سوال 2- جاهای خالی را با استفاده ا زاعداد یا کلمات مناسب کامل کنید .

  • در عدد 473073481275 ارزش مکانی رقم 7در طبقه .................بیش تر از ارزش مکانی بقیه ی رقم های 7است .
  • حجم یک کمد 2/09 ...................است
  • 5/3برابر یعنی .................درصد
  • مقدار تقریبی 6/43  با تقریب کم تر ا ز1به روش .............برابر با 44شده است .

 

سوال 2- برای درست کردن یک منبع مکعب مستطیل شکل به ابعاد 1,1/5,2 به چند متر مربع وق گالوانیزه نیاز داریم ؟

 

سوال 3- اگر بخواهیم آب یک پارچ به گنجایش 2/5 لیتر را در لیوان هایی به ظرفیت 500  سی سی بریزیم به چند لیوان نیاز داریم ؟

نمونه سوالات ریاضی ششم دبستان نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی ریاضی ششم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی ریاضی ششم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوم )
نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )
نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )
نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )
نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه ششم )
نمونه سوال امتحانی ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

در صورتی هم که به آرشیو نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی به صورت جداگانه در نوبت اول و نوبت دوم نیاز داشتید میتوانید به صفحه های نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم دبستان نوبت اول و نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم دبستان نوبت دوم مراجعه کنید .

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی