نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی یازدهم انسانی به همراه پاسخ تشریحی (خرداد 98)

در این مطلب آرشیو کاملی از نمونه سوالات امتحانی درس دین و زندگی یازدهم انسانی در دو نوبت (دی ماه و خرداد ماه) به همراه پاسخنامه تشریحی ، در دسترس شما دانش آموزان یازدهمی قرار گرفته است .

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم انسانی مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحان دین و زندگی یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده ایم که میتوانید به صورت رایگان از همکلاسی دانلود کنید ، در ادامه این مطلب که مربوط به دانلود نمونه سوالات دین و زندگی یازدهم انسانی میباشد میتوانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید .

در صورتی هم که به آرشیو کامل سوالهای یازدهم انسانی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی یازدهم انسانی مراجعه کنید .

دانلود نمونه سوالات امتحان دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت اول(دی ماه) با پاسخ تشریحی

در این بخش نمونه سوالات امتحان دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت اول (دی ماه) به همراه پاسخ تشریحی جهت دانلود آماده شده است .

آرشیو نمونه سوالات دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت اول(دی ماه)
نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت اول با پاسخ تشریحی ( نمونه دو )

دانلود مجموعه کامل نمونه سوالات دینی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد 98) + پاسخنامه تشریحی

در این بخش نمونه سوالات دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد 98) به همراه پاسخ نامه تشریحی جهت دانلود شما عزیزان آماده شده است .

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول ) :

4- نادرست ـ مسئولیت های پیامبر (ص)، به جز دریافت و ابلاغ وی

7- نادرست ـ هدف چهارم را باید در مرتبه ی برتر قرار دهیم.

8- طبیعی سیار – غفلت زده و سرگشته

9- شرایط زمان – روش زندگی امامان

10- نفس لوامه – نفس اماره

11- نیاز جنسی – فرزند

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی دین وزندگی یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه دوم) :

ب-جای خالی را باعبارت مناسب پر کنید.

4- اولین و معتبر ترین مرجع برای فهم دقیق پیام الهی .............. است.

5-از نظر قران مهمترین معیار همسر شایسته.....است و عالی ترین هدف ازدواج........می باشد

 6- عزت به معنای ...... و .......

ج-گزینه ی درست را مشخص کنید

7-در عصر غیبت  مرجعیت دینی  ولایت  ظاهری  به چه صرت استمرار پیدا می کند؟

الف-ولایت امام –مرجعیت امام                ب-ولایت فقیه و مرجعیت عالم

ج-مرجعیت فقیه – ولایت فقیه                د-ولایت خلیفه – مرجعیت امام

8- کدام مورد از ویژگی های  مرجع تقلید نیست.

الف-زمان شناس                  ب-مدیر و مدبر                 ج-عادل                  د-با تقوا

9- دردوران غیبت صغری امام از طریق چهار تن از یارانش با مردم در ارتباط بود این چهار تن به .... معروف اند

الف – نواب خاص      ب -  عیاران                    ج – نواب اربعه        د – مورد الف و  ج

10-کدامیک از باورهای مشترک که زمینه ساز وحدت میان مسلمانان است نیست

 الف –قران        ب – توحید                   ج – عدل          د-  اعتقاد به معاد  

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی دین وزندگی یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه سوم) :

درست یا نادرست بودن گزاره های زیر را با ص / غ  مشخص کنید .

5-امامان در مبارزه با حاکمان به گونه ای یکسان عمل می کردند تا روش زندگی آنها به نسل های آینده منتقل شود .

6-در زمان غیبت کبری ، امام زمان )عج( از طریق نایبان خاص خود با مردم ارتباط برقرار می کند.

7-اولین و معتبرترین مرجع برای فهم عمیق آیات الهی، گفتار و رفتار پیامبر (ص) است . 

8.بینش خاص رهبران جوامع ،عامل بوجود آمدن جمهوری های مختلف در هر جامعه ای می باشد 

9.اجازه ی دین برای رهبری مردم بیانگر مقبولیت ولی فقیه است

جمله های زیر را تکمیل کنید 

10-.تجلی توحید در زندگی اجتماعی با ..................... که همان .......................... میسر می گردد .

11-رسول خدا(ص) در ظرف 10سال در همه ی ابعاد فردی و اجتماعی، از جمله در ....................... و .............. .... الگو واسوه ی انسان ها شد 

12.نفوذ خارق العاده ی قرآن کریم در افکار و نفوس از نشانه های اعجاز ............................. این کتاب آسمانی است .

13-با تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت ، جامعه ی مومن و ................... عصر پیامبر (ص) به جامعه ای

14-.......................... و تسلیم تبدیل شد .

15-خداپرستان معتقدند که چون خداوند حکیم ، جهان را اداره می کند، جامعه ی بشری بلاخره به سمت .......................خواهد رفت .

امام سجاد (ع) در کنار گسترش معارف از طریق دعا ، به تجدید حیات ........................ پرداخت .

مطالب مرتبط

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی دین وزندگی یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه چهارم) :

3-جاهای خالی را باکلمات مناسب پرکنید 

الف)قران کریم کارهای خارق العاده پیامبران را .........می خواند 

ب)خداوند آسمان ها را با .....که برای شما دیدنی نیستند برپا داشته است 

ج)عصمت به معنای محفوظ ماندن ازگناه که ازویژگی های ....است 

د)قرآن ازمومنان می خواهد که سلطه بیگانگان را نپذیرند این حکم قرآنی را ..... می گویند 

4-تطبیق (یک پاسخ اضافی است )

الف)به معنای تلاش برای کسب معرفت عمیق                                                                تفقه

ب)انسان درامری که تخصص ندارند به متخصص ان مراجعه کند                                      فقیه 

ج)ازمیان فقهان کسی که توانایی سرپرستی جامعه را دارد عهده دار حکومت می شود           تقلید

د)ولی فقیه باید ازجانب مردم پذیرفته شده باشد تا بتواند کشور را اداره کند                        ولی فقیه 

                                                                                                                              مقبولیت فقیه 

5-اصطلاحات زیر را توضیح دهید 

تقیه :

غیبت صغری :

گذشته سرخ :

آینده سبز:

جمهوری اسلامی :

بخشی از مطالب ارائه شده در صفحه نمونه سوالات امتحانی دین وزندگی یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه پنجم) :

2-درجاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید. 

الف-حضرت فاطمه زهرا (سلام الل علیها)جزء اهل بیت است پس پیروی از کلام و رفتار وی بر همه ...........است. 

تعلیم و تفسیر قرآن کریم از اقدامات امامان در زمینه ............است. 

کتاب تهذیب و استبصار از شیخ طوسی به .............معروف هستند.  

ث-در عصر غیبت ولایت ظاهری امامان معصوم به صورت..............استمرار دارد. 

ج- طبق مقررات اسلامی اگر عقدی به زور انجام بگیرد ...........است. 

3-صحیح ونادرست را مشخص کنید. 

الف)انسجام درونی در عین نزول تدریجی از اعجاز لفظی قرآن است .

ب)ننوشتن احادیث پیامبرباعث بوجود آمدن احادیث جعلی و تحریف در تعالیم اسلامی شد.  .

پ) در میان ادیان الهی فقط دین اسلام در اصل الهی بودن تاریخ و ظهور ولی خدا برای برقراری حکومت جهانی اعتقاد دارد.)           

4-به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. 

الف) دو مورد از علل فرستادن پیامبران متعدد را فقط نام ببرید . 

ب)آیا خطر بازگشت به ارزشهای دوران جاهلیت فقط مختص زمان پیامبر است ؟

 پ) پیامبر اکرم در مورد دفاع از مظلومان جهان و دادخواهی مظلوم چه فرموده است ؟ 

 

نمونه سوالات دینی یازدهم انسانی نوبت دوم
نمونه سوال امتحانی دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه اول )
نمونه سوالات امتحانی دین وزندگی یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه دوم)
نمونه سوالات امتحانی دین وزندگی یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه سوم)
نمونه سوالات امتحانی دین وزندگی یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه چهارم)
نمونه سوالات امتحانی دین وزندگی یازدهم انسانی نوبت دوم (نمونه پنجم)

در صورتی هم که به آرشیو نمونه سوالات دین و زندگی یازدهم انسانی به صورت جداگانه در نوبت اول و نوبت دوم نیاز داشتید میتوانید به صفحه های نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت اول و نمونه سوالات امتحانی دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت دوم مراجعه کنید .

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی