نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

درباره نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این پست امتحانی میتوانید نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد میباشد . به تمامی دانش آموزان سال یازدهم توصیه می شود نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند هم چنین در بخش امتحانات پایه یازدهم رشته ریاضی میتوانید سایر نمونه سوالات امتحان هندسه یازدهم ریاضی را دریافت نمایید و در بخش آرشیو نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید.

الف) اگر دو دایره مماس برونی باشند، سه مماس مشترک دارند.

ب)بازتاب شیب خط را حفظ می کند.

 پ) مرکز دوران نقطه ثابت دوران غیرهمانی استنمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم )


سوال 2- زیر عبارت درست خط بکشید.

  الف) اگر دایره ای بر همه ضلع های یک چند ضلعی مماس باشد، آن چند ضلعی را (محاطی/محیطی)  می گوییم.

ب)لوزی یک چهارضلعی (محاطی/محیطی ) است.

پ)تعداد نقاط ثابت تبدیل در هر بازتاب (بیشمار/ منحصربفرد) است.


سوال 3-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف)تبدیل هایی که طول پاره خط را حفظ می کنند، تبدیلات .................... نامیده می شوند.

ب) در هر مثلث قائم الزاویه شعاع دایره محیطی ............ وتر است.

پ) یک چهارضلعی محاطی است، اگر و فقط اگر دو زاویه مقابل آن ................ باشند.


سوال 4- پاسخ کوتاه دهید.

 الف)چند ضلعی را که عمودمنصف های اضلاع آن در یک نقطه همرس باشند، چه می نامند؟

ب)مساحت هر شکل با مساحت مجانس آن چه رابطه ای دارند؟

پ)هرون به کمک کدام تبدیل دستور پیداکردن کوتاهترین مسیر را ارائه داد؟


سوال 5- دو دایره به شعاع های6و9 و طول خط المرکزین21 مفروض اند. طول مماس مشترک خارجی دودایره را محاسبه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.81 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0