نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

توضیح نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانیدنمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دومشامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شودنمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند هم چنین در بخش امتحانات پایه یازدهم رشته ریاضی میتوانید سایر نمونه سوالات امتحان هندسه یازدهم ریاضی را دریافت نمایید و در بخش آرشیو نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- ثابت كنيد یک ذوزنقه محاطي است اگر و تنها اگر متساوی الساقين باشد.

 

سوال 2- شعاع دو دایره 4و14 و طول خط المركزین آنها 2a+1است اگر طول مماس خارجی آنها 2a باشد مقدارa را بدست آوردید

 

 

نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

سوال 3- دو مورد از خواص دوران را بنویسيد.

 

سوال 4-ثابت كنيد تصویر هر خط، تحت یک تبدیل ایزومتری(طولپا)، خطي راست است

 

سوال 5- اگر وسط اضلاع مثلثي را به هم وصل كنيم، مثلثي حاصل مي شود كه با مثلث اصلي مجانس است. مركز تجانس و نسبت تجانس را به دست آورید.

 

سوال 6-   با ارائه یک مثال نقض نشان دهيد لزومي ندارد هر دو شکل متشابه، متجانس باشند

 

سوال 7- در یک مثلث قائم الزاویه اندازه یک ضلع قائم 4واندازه تصویر همین ضلع روی وتر2است مساحت مثلث را بیابید

 

سوال 8- مساحت مثلث ABC برابر 64 وواسطه هندسی بین طول دوضلع آن برابر 12است زاویه بین این دوضلع را به دست آورید


نظرات ارسال شده 0