نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

درباره نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانیدنمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات پایه یازدهم رشته ریاضی میتوانید سایر نمونه سوالات امتحان هندسه یازدهم ریاضی را دریافت نمایید همچنین در مراجعه به پست آرشیو نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید:

الف) زاویه .............، زاویه ای است که رأس آن واقع بر محیط دایره و یک ضلع آن مماس بر دایره و ضلع دیگرش شامل وتری از دایره باشد.

 ب) هر ................. هم محاطی است و هم محیطی .

ج)در هر مثلث دلخواه، نسبت اندازه هر ............... به سینوس زاویه روبرو به آن برابر است با ........... دایره محیطی آن.


سوال 2-  ثابت کنید  در یک چهارضلعی محاطی، زوایای مقابل مکمل هم هستند.


نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )


سوال 3- درستی یا نادرستی هر یک از موارد زیر را معین کنید:

الف)دوران به مرکز o وزاویه a یک نقطه ثابت تبدیل دارد

ب)بازتاب نسبت به خط d شیب خط را حفظ می کند

ج)دردوشکل متجانس نسبت به مساحتها برابر قدرمطلق نسبت تجانس است .

د)هرگاه تجانسی همانی باشد طولپا هم هست


سوال 4- عبارت مناسب را برای پر کردن جای خالی انتخاب کنید:

الف) دو دایره متقاطع ............ مماس مشترک خارجی و ........... مماس مشترک داخلی دارند.(صفر- یک- دو )

ب) تبدیل ..................... جهت را حفظ نمی کند ولی طولپاست. (انتقال- بازتاب- دوران )


سوال 5-  ثابت کنید در هر مثلث نیمساز هر زاویه داخلی، ضلع روبرو به آن زاویه را به نسبت اندازه های اضلاع آن 13 زاویه تقسیم می کند. 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.95 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0