نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوازدهم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

درمورد نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانید نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند . در بخش امتحانات سال یازدهم رشته ریاضی میتوانید سایر نمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی را دریافت نمایید و در بخش آرشیو نمونه سوالات امتحانی یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس را دریافت نمایید .

سوال 1- درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید

الف) اگرخط بر دایره مماس باشد پس یک نقطه ی مشترک دارند

ب)درهرمثلث قائم الزاویه نسبت اندازه ی هر ضلع به سینوس زاویه ی روبه رو به آن ضلع برابر است با اندازه ی شعاع دایره ی محیطی مثلثنمونه سوالات امتحانی هندسه یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دوازدهم )


سوال 2- A) زوایه ای که راس روی مرکز دایره باشد کدام است ؟

الف)ظلی                        ب)محاطی              ج)مرکزی                د)محیطی

B)درکدام یک ا زتبدیلات زیر اندازه پاره خط تغییر می کند

الف)تقارن                  ب.تجانس               ج.انتقال                     د.دوران


سوال 3- چند ضلعی محدب منظم را تعریف کنید


سوال 4- جاهای خالی را پر کنید

الف)تبدیل یافته های یک شکل را ........می نامند

ب)چند ضلعی هایی که هم محاطی وهم محیطی باشند .........نامیده می شود

ج)درهرمثلث قائم االزاویه هرضلع قائم .........وتر وتصویران ضلع بر وتر است .

درحالتی که پاره خط AB با خطبازتاب نه موازی است ونه متقاطع ثابت کنید این پاره خط وبازتاب آن با هم برابرند .


سوال 5- قضیه : ثابت کنید تجانس شیب خط را حفظ می کند


سوال 6- دورزمینی مطابق شکل حصار کشی شده است چطور م یتوان بدون کم وزیادکردن حصارها مساحت زمین را افزایش داد؟

(طبق شکل مندرج درفایل دانلود )


توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.

 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.28 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0