نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی (نمونه سوم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه یازدهم نگارشمتوسطه که به دنبال امتحانات نوبت دوم (خرداد) هستید،نمونه سوال امتحانی نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم ( خرداد) بیشتری دارید میتوانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد ماه) مراجعه و اگر به نمونه سوالات نگارش یازدهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) به صورت یک جا نیاز داشتید به صفحه نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم انسانی مراجعه کنید.

در ادامه مطلب توجه شما را به بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات یازدهم نگارش انسانی نوبت دوم (خرداد ماه)  جلب می کنیم:

بازشناسی

1 -اگر نمودار زیر طرح اولیه ی متن برای گسترش محتوای زمان و مکان به کار برودکدام مورد صحیح در جای خودبه کار نرفته است، دورقسمت های    نادرست غ خط بکشید ؟

عنوان نوشته         آغازی جذاب با نگاه کلی به موضوع باران    ( ص         غ )

بند مقدمه              باران                                                   (ص         غ )

 بند بدنه        توصیف لحظات بارش باران                          ( ص          غ)

                  جمع بندی موضوع باران                               ( ص          غ) 

                         زنده شدن خاطرات                                (ص           غ)

نمونه سوالات امتحانی نگارش یازدهم انسانی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی  (نمونه سوم )

نتیجه گیری

۲-متن زیر را بخوانید و سپس جاهای خالی را در جدول پر کنید.شهر مصر بر کنار نیل نهاده است به درازی وبسیاری کوشک ها و منظره ها چنان است که اگر خواهند آب بهریسمان از نیل بردارند اما آب شهر همه ی سقایان آورند از نیل، بعضی به شتر و بعضی به دوش .وسبوها دیدمکه هریک سی من آب گرفتی .یکی مرا حکایت کرد که زنی است که پنج هزار از آن سبو دارد

3-در متن زیر دو مورد از ویژگی های رفتاری شخصیت داستان را بنویسید .پدرم مردی بود میان سال، چهارشانه با قدی متوسط و صورتی گردوچشمانی قهوه ای که درخشش آن را هنگامی که به آن زل می زدی، می دیدی.

پدر اراده ای آهنین داشت وپشتکار مثال زدنی، بسیار خوش قلب ودل نازک بود تحمل دیدن صحنه های دلخراش رانداشت 

.ویژگی های رفتاری: .......................... - ................................

ب – مثل نویسی

مطالب مرتبط

ازبین ضرب المثل ها ی زیر یک مورد را به دلخواه انتخاب کنید و آن را گسترش دهید .

الف-چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

 ب- از کوزه همان برون تراود که در اوست

ج-تونیکی می کن و در دجله انداز/که ایزد در بیابانت دهد باز

ج- حکایت نگاری

حکایت زیر را به زبان ساده بازنویسی کنید.

یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه ای جنگلی خفته،شوریده ای عاشق و مجنون که در آن سفر همراه ما بود نعره ای بر آورد وراه بیابان گرفت ویک نفس آرام نیافت، چون روز شد گفتمش:»آن چه حالت بود؟«گفت:»بلبلان  را دیدم که به نالش در آمده بودند از درخت و کبکان از کوه و غوکان قورباغه ها در آب وبهایم چهارپایان از بیشه؛ اندیشه کردم که مروّت نباشد همه در تسبیح ستایش خدا و من به غفلت خفته

د- شعرگردانی

شعر زیر را بخوانید و برداشت خود را از شعر بنویسید .

بگیر ای جوان دست درویش                   پیر نه خود را بیفکن که دستم بگیر

خدا را برآن بنده بخشایش است            که خلق از وجودش در آسایش است

ه-آفرینش ادبی

ازبین موضوعات زیر یک مورد را انتخاب نمایید و به شیوه ی خواسته شده متنی تولید نمایید.»خوش آغازی:

« ، پرورش موضوع9:خوش فرجامی:

رعایت علائم نگارشی

 درست نویسی کلمات (املاء)

الف-گفت وگویی میان گل آفتاب گردان و خورشید«طرَاحی کنید و برپایة آن متنی بنویسید.

ب- به یادماندنی ترین سفر خود را در قالب »سفرنامه« با رعایت مراحل نوشتن بنویسید.

ج- یکی از درس های کتاب فارسی خود را به روش آزاد زبان خودخلاصه نویسی کنید وبنویسید.

همچنین در ادامه بخشی از کتاب که مربوط به فایل نمونه سوالات نگارش نوبت دوم (خرداد ماه) می باشد را مشاهده می کنید:

مرحلۀ پنجم: 

بازبینی و گسترش موضوع در این مرحله، نوشتۀ قبلی خود را بازبینی و اصلاح می کنیم و با استفاده از آنچه تاکنون آموخته ایم، آن را گسترش می دهیم.

1. بند مقد مه زندگی به آدمی می آموزد که ظاهر اشخاص ملاک خوبی برای قضاوت کردن نیست. برای درک این مطلب به بخش هایی از شخصیت بهروز، هم کلاسی قدیمم در دوران مدرسه، اشاره می کنم: . بندهای بدنه:2

 الف) بهروز پسری دوازده ساله بود با صورتی سبزه و موهای موج دار. البته مهر که قرار بود به مدرسه برود موهایش را از ته می تراشید. انگار سالی ده ّاو او درست صد و بیست سانتی متر بود؛ اما سعی می کرد ّ سانتی متر رشد می کرد؛ قد موقع راه رفتن خودش را بیشتر بكشد تا قدبلندتر دیده شود. برای این منظور، همۀ  از بالا به پایین بودند. کفش هایی انتخاب می کرد ِ لباس هایی که می پوشید، راه راه که زیرۀ ضخیم تری داشته باشد. دلیلش را خودتان می دانید. از بس فوتبال بازی می کرد، همیشه لب و لوچۀ کفشش آویزان بود. کیفش را هیچ وقت روی دوشش نمی انداخت و سعی می کرد همیشه مثل مهندس ها دستۀ کیف چرمی مشكی اش را در دست بگیرد؛ اینجوری باکلاس تر بود! 

ب) همه می گفتند آدم مرموز و توداری ست؛ چون تا چیزی از او نمی پرسیدند، حرفی نمی زد. سعی می کرد مثل کتاب خوان ها باشد، اما بین خودمان باشد، فقط سعی می کرد! هر وقت کارنامه اش صادر می شد، دیگر جرات نداشت به خانه برود. ه می کرد. معاونان همیشه خوبی های او را به رخ ما ّ در مدرسه خیلی به درس ها توج می کشیدند و هر بلایی سر دیگران می آورد، تبرئه اش می کردند. باورشان نمی شد

ضمنا برای دانلود نمونه سوالات تمام دروس یازدهم انسانی متوسطه در نوبت اول ( دی ماه ) و نوبت دوم ( خرداد ماه ) هم میتوانید به صفحه ی نمونه سوالات امتحانی یازدهم انسانی مراجعه کنید.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.88 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی