نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی به طور رایگان از همکلاسی دریافت کنید.

توضیح نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز، نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید. نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید

حداکثر تعداد هشت الکترون درمدار .............یک اتم جای میگیرد

ذخایر نفت گاز وزغال سنگ درسنگ های ......................تشکیل می شوند

دندان پزشکان برای دیدن لکه های دندان از آینه .............استفاده می کنند .

سوال 2- درست ونادرست بودن هریک از عبارت های زیررا تعیین کنید

تعلیقه نوعی مخلوط همگن است

آنزیم هاکاتالیز گرهای درون یاخته های بدن موجودات زنده اند .

رسوبات یخچالی گرد وبدن زاویه اند .

وجود اختلاف پتاسیل باعث شارش بارالکتریکی در مدار می شود .


نمونه سوالات امتحانی علوم هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه چهارم  )

مطالب مرتبط


سوال 3- درپرسش های زیر گزینه درست را انتخاب کنید

مقدار حل شدن کدام ماده درآب با افزایش دمای حلال کاهش می یابد ؟

الف)نمک خوراکی                ب.گازکربن دی اکسید            پ.شکر               ت.پودرلباسشویی

مایعی با خاصیت بازی دریک لوله آزمایش ریخته ایم کدام عدد می تواند نشان دهنده Ph این ماده باشد ؟

الف.7      ب.6                          پ.1                            ت.12

سوال 4- به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید

روش های ساخت آهن ربا را نام ببرید

دوویژگی تصویر تشکیل شده توسط عدسی واگرا را بنویسید .

درنوک مداد چه نوع کانی وجود دارد ؟

دوعامل موثر برهوازدگی را بنویسید

شکل مقابل کدام نوع تقسیم یاخته ای را نشان می دهد ؟


توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 2.3 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی