نمونه سوالات امتحانی عربی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )

در ادامه متن می توانید قسمتهایی از عناوینی که در فایل مطرح شده است را مشاهده کنید و نسبت به دانلود فایل نمونه سوالات عربی هشتم نوبت دوم اقدام کنید

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه هشتم  که به دنبال امتحانات نوبت دوم(خرداد)هستید، نمونه سوالات امتحانی عربی هشتم نوبت دوم( نمونه هشتم) قرار داده شده است که می توانید نسبت به دانلود آن اقدام کنید.

در صورتی که نیاز به نمونه سوالات نوبت دوم(خردادماه) بیشتری دارید میتوانید به صفحه   نمونه سوالات امتحانی عربی هشتم نوبت دوم(خردادماه) مراجعه کنید .

ضمنا با توجه به نیاز همکلاسی های شما ، در صورت امکان نظر خودتون را در مورد فایل های زیر اعلام بفرمایید تا همکلاسی ها و دوستانتان با مطالعه نظر شما با دقت بیشتری نسبت به دانلود فایل ها اقدام کنند .

 بخشی از موارد مطرح شده در فایل نمونه سوالات عربی هشتم نوبت دوم(خردادماه):

آیه و سخنان حکیمانه زیر را به فارسی ترجمه کنید

الف-ولله یعلم وانتم لاتعملون 

ب-العلماء مصابیح الارض 

ج-العقل حسام قاطع 

د-السکوت ذهب والکلام فضه 

جملات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.

الف-انت موظفه تکتبین رسائل اداریه 

ب-العربیه من الغات الرسمیه فی منظمه الامم المتحده 

ج-هذه البنت تعمل فی المختبر

د-یشرح الفرس القصه وتسمع الام کلامه 

ه-مرقد الامام العاشر والحادی عشرفی سامراء

3-ترجمه ناقص را کامل کنید.

الف-ناکل العشاء فی مطعم نظیف شام رادر.....تمیزی ...........

مطالب مرتبط

ب-زمیلک لبس ملابس خریفیه فلماذا انت لاتلس ؟

همکلاسی ات لباس های ............. پوشید؛ پس چرا تو.................. ؟

نمونه سوالات امتحانی عربی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )

4- ترجمه صحیح را انتخاب کنید.

الف-اذاملک الاراذل هلک الافاضل 

1 )هروقت فرد پَستی حاکم شود؛ فضلیت را نابود می کند.□

2 )هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسند؛ شایستگان هلاک می شوند

ب-انتم نصرتم اصدقاء کم 

1 )شام دوستانتان را یاری کردید.□

2 )شام دوستتان را یاری می کنید.□

5-فعل های مشخص شده را ترجمه کنید.

الف-الاختان سمعتا کلام المعلمه وهما تعملان به 

ب-انا ذهبت امس وانت سوف تذهب غدا

۶- فقط واژه های مشخص شده را ترجمه کنید.

الف-انا لاعب ممتازفی کره القدم 

ب-الرجال یجمعون الحطب ویجلبون الماء

7- از میان کلمات داده شده، متضاد و مترادف را مشخص کنید. (یک کلمه اضافی است)

یمین /عدوان /بستان /یسار/حدیقه 

................ = .................

............... # .................

با استفاده از کلمات داده شده، نام هر تصویر را کنار آن بنویسید. (دو کلمه اضافی است)

شرطی /سروان /طباخ /قمیص

9-کدام گزینه از لحاظ معنا با کلمات دیگر ناهماهنگ است؟

الف-یوم  شهر  اسبوع  شارع 

ب-ذئب  حمامه  منشفه  غراب

فعل های ماضی و مضارع را مشخص کنید.

الف-جدی ما طلب منا مساعده جدتی تطلب المساعده 

ب-انتن قبلتن کلام والد کن والان تعملن به 

شناخت و کاربرد قواعد

متن زیر را بخوانید و به سؤالا ت آن، به عربی پاسخ دهید.

سافرت اسراساد َسِة. ُمَندن االزز ّوا ِر لِزیا َرِة الد فَتّاح ّي ِم ْن کِرمان إلَی الِْعرا ِق يف قاِفلَِة السیه

هم سافراوا بالطائره السیدفتاحی موظف وزوجته ممرضه لهذه الاسره سته اولاد 

الف- الی این سافرت اسرفت اسره السید فتاحی ؟

ب-ماهی مهنه السید فتاحی ؟

ج-بم سافرت اسره السید فتاحی ؟

د-کم عددافراداسره السید فتاحی ؟

سوالات مکالمه زیر را پاسخ دهید. (پاسخ کوتاه)

الف-فی ای صف انت ؟

ب-متی تخرج من المدرسه ؟

ج-من این انت؟

د-لماذا تحضرفی المدرسه ؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.64 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی