نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم )

در ادامه مطلب می توانید عنوان نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

درمورد نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانیدنمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی مربوط به این را نیز دانلود نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده در این امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- با توجه به تصاویر پاسخ درست را مشخص کنید (طبق شکل ها ی مندرج در فایل دانلود )

1)A:How did amir hurt his head?

B:a)He his head on the door .

b)he his head on the wall.

2)A: what did Mina do?

B:a)she received an email .

b)she worked  with her mobile

3)A:who helps lost children?

B:a)the teachers help them

b)the police them

4)A: Where did you watch your favorite movie?

B:a)I watched it home .

b) I watched it in the cinema.


نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی نهم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم )


سوال 2- متن زیر را به دقت خوانده وبه سوالات آن پاسخ دهید .


Our uncle lives in chalus ,nirth of iran .Wewent to his house last summer .we took a bus to chalus .There were many beautiful villages on the way .We enjoyed every thing.we saw a big and beautiful jungle  and a nice river thre chalus  is really a lovely city

مطالب مرتبط

1)we went to chalus last spring     yes …….    No ……………

………………………………………………………………………………..

2)how did we go to chalus?

………………………………………………………………………………

3)were there many big cities on the way ?

……………………………………………………………………………..

4)did  you see a small jungle ?

………………………………………………………………………………

توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 7.48 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی