نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی دریافت کنید.

توضیح نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم

در این مطلب نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آماده شده است که در ادامه می توانید دانلود کنید.نمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم ویژه امتحانات خرداد می باشد.

برخی از سوالات مطرح شده در این امتحان به شرح زیر می باشد.

سوال 1- جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب کامل کنید

1-اگر عددی ازصفر کم کنیم ..............آن عدد به دست می آید

2-هرنقطه روی ...........یک پاره خط ازدوسر آن پاره خط به یک فاصله است .

3-اگر در مثلث قائم الزاویه ای رابطه c2=a2 –b2بین اضلاع برقرار باشد ضلع ......وترمثلث می باشد

4-اگر دردایره ای اندازه ی دووتر باهم برابر باشند .......نظیرآن ها نیز باهم برابر هستندنمونه سوالات امتحانی ریاضی هشتم نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم )

مطالب مرتبط


سوال 2- خرگوشی از نقطه A روی یک ضلع 9ضلعی منتظم شروع به حرکت می کند ودوباره به نقطه Aباز می گردد او روی هم چند درجه چرخیده است ؟چرا؟

بابیش تر شدن تعداد اضلاع این زاویه چه تغییری می کند ؟چرا؟

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود)


سوال 3- یک سکه را می اندازیم وعقربه چرخنده زیر را هم می خرخانیم احتمال اینکه سکه را بیابید وعقربه چرخنده هم روی رنگ خاکستری بایستد چند است ؟

(طبق شکل مندرج در فایل دانلود )


سوال 4- مدت زمانی که دانش اموزان یک کلاس ورزش صبحگاهی می کنن ازآن ها سوال شده وپس از دسته بندی داده ها نمودار ستونی زیر رسم شده است .


توجه ! در متن بالا جاهایی که به شکل های مندرج در فایلِ دانلود اشاره شده است، بیانگر شکل هایی است که در فایل داخل  pdf  موجود می باشد.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 4.29 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسالی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی