نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

درباره نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانیدنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شودنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات پایه یازدهم رشته ریاضی می توانید سایر نمونه سوالات امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی را دریافت نمایید همچنین در مراجعه به پست آرشیو نمونه سوالات امتحان یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس عمومی و اختصاصی را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- نقیض هر کدام از گزاره های زیر را بنویسید

1.درهرمثلث مجموع زوایای داخلی 180درجه است


سوال 2- الف)احتمال این که یک خانواده 3فرزندی فقط یک فرزند داشته باشد .............است

ب) تاسی را دو بار پرتاب می کنیم. پیشامد برابر بودن دو عدد رو شده و پیشامد فرد بودن مجموع دو عدد روشده با هم سازگار ناسازگار اند


نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه یازدهم )


سوال 3- در یک مسابقه، شانس پیروزی  تیم a دوبرابر تیم bویک سوم تیم c است احتمال باخت تیم c چقدراست ؟


سوال 4- ازبین سه کارت با شماره های 1و2و3کارتی را به تصادف انتخاب وسکه ای را به تعداد عدد کارت پرتاب می کنیم اگر 2بارروبیابید احتمال این که شماره کارت خارج شده 2باشد چقدراست ؟


سوال 5-احتمال موفقیت یک عمل جراحی روی یک بیمار6/0 و روی بیمار دیگر8/0  است. اگر این عمل روی هر دوبیمار انجام شود، احتمال این که روی هیچ کدام موفقیت آمیز نباشد چقدر است؟

 

 سوال 6- الف) برای متغیرهای کمّی پیوسته از نمودار ....................... استفاده می شود
ب)مجموع انحرافات داده ها از میانگین همواره برابر با ................. است


سوال 7-الف) اگر تمام داده ها را k  برابر کنیم ضریب تغییرات داده ها  چه تغییری می کند؟چرا؟


سوال 8-برای هر یک از موارد زیر یک روش مناسب برای گردآوری داده ارائه دهید.

الف) بررسی تعداد سرقت های انجام شده در یک شهر در یک ماه معین

ب) بررسی میزان رضایت شهروندان از خدمات شهرداری.

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.26 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0