نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

درباره نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانیدنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات می توانید سایر نمونه سوالات امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی را دریافت نمایید همچنین در مراجعه به پست آرشیو نمونه سوالات امتحان یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس عمومی و اختصاصی را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1-قانون توزیع پذیری p(q  r )=(p   q) ( p  r )  را به کمک جدول ارزش گزاره ها را ثابت کنید


سوال 2-با افزودن 2عضو به اعضای مجموعه متناهی A به تعداد زیرمجموعه های آن 48واحد اضافه می شود مجموعه A درابتدا چند عضو داشته است ؟نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پنجم )

سوال 3- اگرA,B دومجموعه باشند به کمک جبر مجموعه ها ثابت کنید A-(A


سوال 4- عددی تصادف ازمجموعه {1000و...و3و2و1} انتخاب می کنیم احتمال این که عدد مضرب 4باشد 7نباشد چه قدراست ؟


سوال 5- درجعبه ای 6مهره آبی و4مهره سفید موجود است 3مهره به تصادف خارج می کنیم مطلوب است احتمال ان که :

الف)حداقل دومهره آبی باشند                        ب)هیچ کدام ازمهره ها آبی نباشند


سوال 6-  نمونه گیری اریب را به همراه بایک مثال مناسب تعریف کنید


سوال 7- برای داده های 32و59و26و53و74و17و45و23و64و50و63مطلوب است محاسبه ضریب تغییرات


سوال 8- فرض کنید جامعه ای از N-100 عضو تشکیل شده باشد ومی خواهیم یک نمونه به اندازه n-20 ازآن انتخاب کنیم نام هرروش نمونه گیری را بگیرید


سوال 9-درجامعه ای متشکل از6نفراگر حقوق ماهانه آن 2و5و3و1صفرو7میلیون باشد وبراساس نمونه ای به اندازه 2میانگین حقوق این جامعه را براورد کنیم مطلوب است :

الف)پارمترجامعه ومقدارآن

ب)جدول برآوردهای مختلف نمونه دوتایی

پ)رسم نمودار جدول برآورد

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.19 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0