نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پانزدهم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

درباره نمونه سوال امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانیدنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات پایه یازدهم رشته ریاضی می توانید سایر نمونه سوالات امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی را دریافت نمایید همچنین در مراجعه به پست آرشیو نمونه سوالات امتحان یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.


سوال 1- کدام یک از عبارت های زیر درست و کدام یک نادرست است؟

الف) داده دور افتاده بر مقدار میانگین تأثیر دارد ولی بر مقدار میانه و مد بی تاثیر است.

ب) روش نمونه گیری ای که در آن با طبقه بندی جامعه به زیرجامعه های مجزا یک نمونه تصادفی ساده از هر طبقه انتخاب می شود ، نمونه گیری سیستماتیک نامیده می شود

ج) آماره مشخصه ای عددی است که توصیف کننده جامعه است و تغییر نمی کند


نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه پانزدهم )


سوال 2-جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید

 الف ) منطق ریاضی به بررسی دقیق  ...................می پردازد.

ب ) اگر دو پیشامد مستقل و ناسازگار باشند حداقل یکی از آنها ................ ...است.

ج ) چارک سوم برابر  ....................نیمه دوم داده ها است.

د ) در نمونه گیری ..................... همه واحد های آماری هم شانسند، تقریبًا سریع انجام می شود، اما ممکن است به برخی از ویژگی های جامعه مورد نظر دست نیابیم.


سوال 3-30درصد از کارمندان اداره ای زن هستند70 درصد کارمندان زن و هم چنین45 درصد کارمندان مرد این اداره دارای مدرک کارشناسی ارشدند . یکی از کارمندان به تصادف انتخاب می شود احتمال


سوال 4-   نمونه گیری اریب را با ذکریک مثال توضیح دهید این که دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد چقدر است ؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.1 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0