نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

درباره نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانید نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شودنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات پایه یازدهم رشته ریاضی می توانید سایر نمونه سوالات امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی را دریافت نمایید همچنین در مراجعه به پست آرشیو نمونه سوالات امتحان یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس عمومی و اختصاصی را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- درست یا نادرست بودن هر یک از موارد زیر را تعیین کنید .

 الف) عبارت (( درس هندسه از درس حسابان آسان تر است . )) یک گزاره است .

ب) تهی یک پیشامد ساده از فضای نمونه ای است

ج) در آمار یک معیار سنجش برای میزان پراکندگی حول میانگین ، انحراف معیار است .

د) هرچه سطح اطمینان بیشتر باشد طول فاصله اطمینان کمتر است


سوال 2- اگر دو عضو از مجموعهA کم کنیم از تعداد زیر محجموعه های آن 192 واحد کم می شود.مجموعه A  چندعضودارد؟


نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه هفتم )


سوال 3- در پرتاب دو تاس متمایز دو پیشامد به شرح زیر تعریف می کنیم :

A: مجموعه اعداد رو شده برابر5باشد

B: یکی از اعداد رو شده 5باشد

احتمال این که حداقل یکی از این دو پیشامد رخ دهد چقدر است ؟


سوال 4-دو کیسه داریم که در کیسه اول5مهره سفیدو7مهره سیاه ودر کیسه دوم و3مهره سفیدو4 مهره سیاهوجود دارد.یکی از کیسه هارا به تصادف انتخاب می کنیم ومهره ای از آن بیرون می کشیم: اگرمهره انتخاب شده سفید باشد، احتمال این که مهره متعلق به کیسه دوم باشد را محاسبه کنید.


سوال 5- باتوجه به نمودار زیر که مربوط به سن بازیکنان دو تیم والیبالA,B  هستند ،به سوالات زیر پاسخ دهید

الف)کدام تیم جوان تر است ؟چرا؟

ب)تغییرات سن در کدام تیم بیشتر است؟

پ) )تفاوت چارک سوم تیم A از میانه تیمB چند واحد است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.93 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0