نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

توضیح نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانید نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شودنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات پایه یازدهم رشته ریاضی می توانید سایر نمونه سوالات امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی را دریافت نمایید همچنین در مراجعه به پست آرشیو نمونه سوالات امتحان یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس عمومی و اختصاصی را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1-   جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید:

الف) گزاره نمای شامل متغیر x که با سور وجودی همراه است زمانی درست است که  ..........................

ب) برای هرپیشامد مثلA احتمال رخ دادن آن با   .........   نمایش داده می شود که عددی حقیقی در بازه   ............   است.

پ)معیارهای گرایش به مرکز عبارتند از   ............  و  ............  و  ............. 

ت) )وقتی در میان داده ها داده دور افتاده داریم ، معمولا بهترین شاخص گرایش به مرکز   ...............   است

ث) در هر گزاره نما به مجموعه عضوهایی که به ازای آن ها گزاره نما یه    ..............   تبدیل شود ، مجموعه جواب گزاره نما می گویند.

ج) فرآیند نتیجه گیری درباره پرامتر جامعه بر اساس نمونه  .................... است.

چ) مجموع انحراف داده ها از میانگین برابر با   ................   است.


نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه نهم )


سوال 2-   نقیض گزاره های زیر را بنویسید

الف) زاویه محاطی رو به رو به قطر90  درجه است یا قطر دایره از مرکز دایره می گذرد

ب)اگرa عددیزوج باشد آن گاه a2 عددی زوج است


سوال 3- اگر2عضوبه مجموعه A   اضافه کنیم ، به تعداد زیرمجموعه های آن24  تا  اضافه می شود . مجموعه Aچندعضودارد؟


سوال 4- در پرتاب یک تاس اگر احتمال مشاهده هر عدد متناسب با همان عدد باشد احتمال این که در پرتاب این تاس عددی بیشتر از4بیابید را مشخص کنید

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.56 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0