نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )

در ادامه مطلب می توانید نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

توضیحات نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم

در این پست امتحانی میتوانید نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات می توانید سایر نمونه سوالات امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی را دریافت نمایید همچنین در مراجعه به پست آرشیو نمونه سوالات امتحان یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس عمومی و اختصاصی را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- جاهای خالی زیر را پر کنید:

الف) هر چه ضریب تغییرات کمتر باشد میزان پراکندگی داده ها .............خواهد بود

ب) اگر یک روش نمونه گیری از نمونه گیری ایده آل فاصله بگیرد و به سمت خاصی انحراف پیدا کند آن روش نمونه گیری ..........  است

ج) به هر یک از افراد یا اشیا که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری شود............و هر زیر مجموعه جامعه آماری که با روش خاص انتخاب شود یک ........ گویند.نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه سوم )


سوال 2- صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر را مشخص کنید:

الف) تعداد زیر مجموعه های سره یک مجموعه4 تعداد زیر مجموعه های سره یک مجموعه15است

ب)  آماره یک مشخصه عددی است که توصیف کننده جنبه ای خاص از جامعه است

ج)اگرA,B  دو پیشامد مستقل باشند متمم های آنها نیز مستقلند


سوال 3- گزینه صحیح راا نتخاب کنید:

الف) از این روش بیشتر زمانی استفاده می شود که آمارگیر از همه پاسخ های ممکن اطلاع کافی ندارد

1)مشاهده                  2)مصاحبه                     3)پرسش نامه        4)دادگان

ب)اگر بخواهیم طول بازه اطمینان را ثلث کنیم تعداد نمونه ها چگونه افزایش می یابد:

1)ثلث می شود               2)3برابر می شود           3)9برابر می شود            4)تغییر نمی کند


سوال 4-اگر 2عضو به مجموعه A اضافه کنیم به تعداد زیرمجموعه های آن 48واحد افزوده می شود

مجموعه A چند عضواست ؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.51 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0