نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

توضیح نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانید نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شود نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات پایه یازدهم رشته ریاضی می توانید سایر نمونه سوالات امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی را دریافت نمایید همچنین در مراجعه به پست آرشیو نمونه سوالات امتحان یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس عمومی و اختصاصی را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید:

1.به مجموعه ی تمام حالات ممکن یک آزمایش تصادفی .......گویند

 2.مجموع فراوانی نسبی داده ها در هر جدول فراوانی برابر .................. است

3.درداده های 3و7و4و2و2و3و4و5و2میانه برابر ...........ومد برابر.........است

4. . اگر داده های آماری با هم برابر باشند ضریب تغییرات برابر ...................... است.


نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی ( نمونه دهم )


سوال 2- در سوالات زیر گزینه مناسب را مشخص کنید:

1)در مصاحبه از150 مشتری یک کافی شاپ، سوال شد" درچه زمانی ازروزنوشیدن قهوه را ترجیح می دهند " (صبح ،ظهر، عصر، شب). متغیر از نوع ................. و جامعه .................. است.

الف)کیفی – مشتریان کافی شاپ           ب)کیفی – مردم شهر    ج)کمی – مردم شهر    د) کمی مشتریان کافی شاپ

2) درنمونه گیری طبقه ای 60نفر ازبین 50زن و10مرد باید ....مرد و......زن را به طور تصادفی انتخاب کنیم

الف)3-3       ب)2-4             ج) 4-2             د)5-1


سوال 3-یکی از گزاره های زیر را به دلخواه انتخاب کرده و نقیض آن را بنویسید

الف) 2عددی اول است یا 5عددی فرد است .

ب)اگر a عددی زوج باشد آن گاه a+1 عددی فرد است .


سوال 4- عددی به تصادف بین 1تا100 انتخاب می کنیم، احتمال آنکه بر3 بخش پذیر باشد چقدر است؟


سوال 5-در پرتاب یک سکه ناسالم احتمال آمدن رودو برابر احتمال آمدن پشت است. در پرتاب این سکه، احتمال ظاهر شدن روچقدر است؟ احتمال ظاهر شدن پشت چقدر است؟

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 0.78 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0