نمونه سوالات آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوالات آمار و احتمال ریاضی یازدهم ریاضی نوبت دوم را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

درمورد نمونه سوالات امتحانی آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت دوم

دراین پست امتحانی میتوانیدنمونه سوالات آمار و احتمال ریاضی یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوالات آمار و احتمال ریاضی یازدهم ریاضی نوبت دوم شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان نوبت خرداد می باشد . به تمامی دانش آموزان توصیه می شودنمونه سوالات آمار و احتمال ریاضی یازدهم ریاضی نوبت دوم را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش امتحانات پایه یازدهم رشته ریاضی می توانید سایر نمونه سوالات امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی را دریافت نمایید همچنین در مراجعه به پست آرشیو نمونه سوالات امتحان یازدهم ریاضی کلیه نمونه سوالات دروس عمومی و اختصاصی را دریافت نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

سوال 1- . واحد آماری و نمونه را تعریف کنید


سوال 2- روشهای گرد آوری داده به صورت   ..................و  ..................و  ..................و  ..................می باشدنمونه سوالات آمار و احتمال ریاضی یازدهم ریاضی نوبت دوم با پاسخ تشریحی ( نمونه هشتم )


سوال 3- اگر از مجموعهAو3عضو کم کنیم از تعداد زیرمجموعه های آن112 واحد کم می شودA چند عضو دارد؟


سوال 4- عددی به تصادف از بین اعداد1تا100 انتخاب می کنیم  .احتمال های زیر را محاسبه کنید

الف) عدد انتخابی بر2یا 3بخش پذیر باشد

ب)عددانتخابی بر2بخش پذیرباشد ولی بر3بخش پذیر نباشد


سوال 5-سه اسبa,b,c با هم مسابقه می دهند .اسب های a,c دارای احتمال بردن مساوی هستند وشانس b دوبرابر شانس بردن a است احتمال آن که دواسب aیا b ببرند را بدست آورید


سوال 6- در پرتاب دو تاس با هم می دانیم جمع دو عدد روشده کمتراز10 می باشد به چه احتمالی  هر دو عدد رو شده فرد هستند


سوال 7- یک ناظر کیفی کارخانه تولید لامپ 100 لامپ به تصادف انتخاب می کند که 16 تای آنها معیوب است

الف)یک فاصله اطمینان 95درصدبرای لامپ ها ی معیوب محاسبه کنید

ب)اگر بخواهیم طول بازه اطمینان 95درصدی برابر یک درصد باشد باید n  را چقدر انتخاب کنیم


سوال 8- واریانس ، انحراف معیار و ضریب تغییرات داده های 10و8و6و4و2 را بدست اورید


سوال 9- نمودار جعبه ای داده های 2و16و20و1و9و6و14و11 را رسم کنید

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 1.83 مگابایت
منبع : همکلاسی

نظرات ارسال شده 0