دانلود تست های فصل اول حسابان یازدهم

درادامه مطلب می توانید نسبت به دانلود تست های فصل اول حسابان یازدهم اقدام کنید

توضیحات دانلود تست های فصل اول حسابان یازدهم

تست هایی که در ادامه این مطلب مشاهده میکنید ،تست های فصل اول حسابان یازدهم میباشد که میتوانید به صورت رایگان نسبت به دانلود آن اقدام کنید .

برخی از عبارات مطرح شده در مطلب دانلود تست های فصل اول حسابان یازدهم عبارتند از:

دنباله حسابی :دنباله ای که درآن تفاضل هردو جمله متوالی مقداری ثابت است این مقدار ثابت را قدر نسبت دنباله می گویند وآن را با Dنمایش می دهند برای مثال دنباله 1,5,9,…یک دنباله حسابی با جمله  اول 1وقدر نسبت 5-1=4است 

مجموعه جملات دنباله حسابی 

1-مجموع اعداد طبیعی از 1تا20 کدام است ؟

1)190           2)210                 3)240                             4)160

2-روی محیط دایره ای 15نقطه متمایز قرار دارد از هر نقطه به نقطه به نقاط دیگر وصل می کنیم تعداد کل وتر های تشکیل شده کدام است ؟

1)105           2)91               3)120                             4)135

دانلود تست های فصل اول حسابان یازدهم


3)مجموع 15جمله اول دنباله حسابی .....و2و1- و4- کدام است ؟

مطالب مرتبط

1)240            2)255             3)270                              4)285

4-در یک دنباله حسابی جمله اول برابر 5وهرجمله ازجمله ماقبل خود به اندازه یک دوم کمتر است مجموع ده جمله اول آن کدام است ؟

1)5/22            2)25                3)5/27                        4)30 

5-دریک دنباله حسابی با جمله اول a اگر یک واحد به قدر نسبت جملات افزوده شود آن گاه به مجموع 20جمله اول چه قدر افزوده می وشد ؟

1)160             2)170              3)180                     4)190

6-مجموع 10جمله اول یک دنباله حسابی برابر 25 است به هریک از جمله ها 6واحد اضافه کرده وسپس در 2ضرب کرده ودر پایان 3واحد از هر یک کم می کنیم مجموع 10جمله اول دنباله حاصل کدام است ؟

1)58             2)84                 3)132                         4)140                  

 

نویسنده : بچه های همکلاسی
حجم : 3.23 مگابایت
منبع : همکلاسی
نظرات ارسالی

R Rezvan
28 اسفند 1397
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی