یازدهم ریاضی

امتحانات سال یازدهم رشته ی ریاضی برای دانش آموزان سال یازدهم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در دو نوبت دی ماه و خرداد ماه برگزار می شود . با توجه به اینکه سال یازدهم برای دانش آموزان سال مهم و حساسی می باشد باید در مطالعه امتحانات داخلی مدارس در هر دو نوبت دی و خرداد تلاش و زامن کافی را اختصاص دهند . بنابراین دانش اموزان یازدهم ریاضی باید به طور جدی خود را برای امتحانات سال یازدهم آماده کنند و حتما قبل از برگزاری امتحان از نمونه سوالات مختلف استفاده نمایند.دروس امتحانی شامل حسابان ، امار و احتمال ، هندسه 2 ، شیمی ، فیزیک ، زمین ، دین و زندگی ، عربی ، فارسی ، نگارش ، زبان و انسان و محیط زیست و تفکر و سواد رسانه ای و تاریخ معاصر ایران و کارگاه کارافرینی می باشد.