پیش انسانی

امتحانات سال پیش دانشگاهی انسانی شامل دو دسته است که امتحانات ادبیات عمومی ، ادبیات اختصاصی ، عربی و دینی به صورت نهایی برگزار می گردد که نمره های این امتحانات در کنکور سراسری دارای تاثیر میباشد لازم است که دانش آموزان سال چهارم انسانی نمونه سوالات سالهای قبل مربوط به این دروس را مطالعه نمایند . سایر دروس سال چهارم انسانی که بصورت امتحان مدارس برگزار می شود شامل فلسفه ، علوم اجتماعی ، زبان انگلیسی ، تاریخ شناسی ، ریاضی پایه و جغرافیا می باشد.