فصل ششم

جزوه فصل گرما و قانون گازها ( استاد رضایی )

همکلاسی | جزوه های درسی
فصل گرما و قانون گاز ها ( فصل 6 فیزیک دوم ) یکی از فصل مهم فیزیک سال دوم دبیرستان می باشد .

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی