فصل سوم

جزوه فصل حرکت نوسانی ( استاد ظریفیان )

همکلاسی | جزوه های درسی
فصل حرکت نوسانی که فصل سوم فیزیک پیش دانشگاهی در رشته های ریاضی و تجربی می باشد.

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی