سوم دبستان

دروس امتحانی سال سوم ابتدایی شامل درس های املا و انشا ، فارسی ، مطالعات اجتماعی ، آموزش قرآن و ریاضی می باشد . در بخش نمونه سوالات امتحانی دانش آموزان پایه سوم دبستان می توانند با دریافت نمونه سوالات امتحانی نوبت دی و خرداد آمادگی خود را برای امتحان چند برابر نمایند .

امتحانات سوم دبستان