چهارم دبستان

امتحانات سال چهارم ابتدایی در نوبت اول و دوم شامل دروس علوم تجربی ، ریاضی ، نگارش ، فارسی ، مطالعات اجتماعی ، املا و انشا و آموزش قرآن و هدیه های آسمان می باشد . امتحانات نوبت دی ماه و خرداد ماه جهت بررسی میزان مطالعه و سطح یادگیری دانش آموزان پایه چهارم دبستان انجام میگیرد که لازم است دانش آموزان نمونه سوالات امتحانی مختلف را بررسی نمایند

امتحانات چهارم دبستان