لینک جامع

13 نمونه سوال ریاضی پنجم (به روز رسانی مرداد 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان مجموعه نمونه سوال ریاضی پنجم در نوبت دی و خرداد همراه با جواب

11 نمونه سوالات علوم پنجم (به روز رسانی مرداد 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
در این پست مجموعه کاملی از نمونه سوالات علوم پایه پنجم دبستان در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) را همراه با پاسخ تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

11نمونه سوال اجتماعی پنجم (به روز رسانی مرداد 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
در این پست مجموعه کاملی از نمونه سوالات مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) را همراه با پاسخ تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

نمونه سوالات هدیه پنجم (به روز رسانی مرداد 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
در این پست مجموعه کاملی از نمونه سوالات هدیه های آسمانی پایه پنجم دبستان در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) را همراه با پاسخ تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

17 نمونه سوال فارسی و نگارش پنجم (به روز رسانی مرداد 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
نمونه سوالات فارسی، نگارش(بنویسیم) و املای پایه پنجم دبستان در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) همراه با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات پنجم ابتدایی با جواب (به روز رسانی مرداد 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
نمونه سوالات امتحانی ریاضی، فارسی و نگارش، علوم، مطالعات اجتماعی، هدیه های آسمانی پنجم دبستان در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) همراه با جواب

نمونه سوال فصل به فصل ریاضی پنجم دبستان

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی پنجم با جواب

نمونه سوال درس به درس علوم پنجم دبستان

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات درس به درس علوم پنجم با جواب

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی