لینک جامع

25 نمونه سوال ریاضی هفتم با جواب + بارم بندی (به روز رسانی مرداد 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان 25 مجموعه نمونه سوال استاندارد ریاضی هفتم همراه با جواب در نوبت دی و خرداد 99-1400

15 نمونه سوال زبان هفتم همراه با جواب (به روز رسانی مرداد 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
15 مجموعه نمونه سوال استاندارد زبان انگلیسی هفتم در نوبت اول (دی 98) و نوبت دوم

23 نمونه سوال مطالعات هفتم با جواب (به روز رسانی مرداد 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
23 مجموعه نمونه سوال نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) مطالعات اجتماعی هفتم با جواب ( رایگان)

5 نمونه سوال عربی هفتم با جواب (به روز رسانی مرداد 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود پنج نمونه سوال نوبت دوم عربی هفتم با جواب مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی در سال 99-1400 و همراه با بارم‌ بندی

نمونه سوالات هفتم (به روز رسانی مرداد 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
نمونه سوالات امتحانی هفتم شامل درس های ریاضی، تفکر و سبک زندگی، پیام های آسمانی ،ریاضی ،عربی، فارسی ،علوم ، مطالعات اجتماعی ،زبان و قرآن هفتم را در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) و همراه با جواب به صورت کاملا رایگان دانلود کنید.

25 نمونه سوال علوم هفتم + بارم بندی (به روز رسانی مرداد 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان 25 مجموعه نمونه سوال استاندارد و جدید علوم هفتم در نوبت دی و خرداد با جواب همراه با سوالات فصل به فصل

15 نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم + بارم بندی (به روز رسانی مرداد 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان مجموعه نمونه سوال پیام های آسمانی هفتم با جواب در نوبت دی و خرداد همراه با بارم بندی

17 نمونه سوال تفکر هفتم (به روز رسانی مرداد 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) با جواب

15 نمونه سوال قرآن هفتم همراه با جواب (به روز رسانی مرداد 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
مجموعه نمونه سوالات امتحانی قرآن هفتم در نوبت دی و خرداد

13 نمونه سوال فارسی هفتم + بارم بندی (به روز رسانی مرداد 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان 13 نمونه سوال فارسی هفتم با جواب همراه با بارم بندی

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی