سال هشتم

امتحانات پایه هشتم متوسطه هر ساله در دو نوبت تحصیلی اول و دوم سال تحصیلی برای دانش آموزان هشتم متوسطه برگزار می گردد . این امتحانات شامل سوالات امتحانی در نوبت دی و خرداد می باشد . مطالعه و حل نمونه سوال امتحانی دروس مختلف به تمام دانش آموزان توصیه می شود . امتحانات برگزار شده شامل دروس پیام های آسمانی ، ریاضی ، عربی ، تفکر و سبک زندگی ، علوم تجربی ، فارسی ، املا و نگارش ، مطالعات اجتماعی ، زبان انگلیسی ، آموزش قرآن ، آمادگی دفاعی می باشد . ما در این بخش از سایت نمونه سوالات امتحانات متنوعی را برای شما آماده نموده ایم

امتحانات سال هشتم