سال نهم

امتحانات متوسطه اول در پایه نهم هر ساله در دو نوبت اول و نوبت دوم سال تحصیلی برای ارزشیابی دانش آموزان نهم متوسطه برگزار می گردد . این امتحانات شامل سوالات امتحانی استاندار طراحی شده در داخل مدارس می باشد که در نوبت دی و خرداد آماده می شود . حل نمونه سوال امتحانی برای آمادگی هر چه بیشتر در پاسخ دادن به سوالات امتحانی ترم اول و دوم بسیار مهم می باشد . امتحانات برگزار شده شامل دروس پیام های آسمانی ، ریاضی ، عربی ، علوم تجربی ، فارسی ، املا و نگارش ، مطالعات اجتماعی ، زبان انگلیسی ، آموزش قرآن ، آمادگی دفاعی می باشد . ما در این بخش انواع نمونه سوالات مدارس مختلف به همراه جواب تشریحی برای شما آماده کرده ایم

امتحانات سال نهم

عربی

پیام های آسمانی

ریاضی

فارسی

علوم تجربی

مطالعات اجتماعی

زبان

آمادگی دفاعی

آموزش قرآن