سال نهم

امتحانات متوسطه اول در پایه نهم هر ساله در دو نوبت اول و نوبت دوم سال تحصیلی برای ارزشیابی دانش آموزان نهم متوسطه برگزار می گردد . این امتحانات شامل سوالات امتحانی استاندار طراحی شده در داخل مدارس می باشد که در نوبت دی و خرداد آماده می شود . حل نمونه سوال امتحانی برای آمادگی هر چه بیشتر در پاسخ دادن به سوالات امتحانی ترم اول و دوم بسیار مهم می باشد . امتحانات برگزار شده شامل دروس پیام های آسمانی ، ریاضی ، عربی ، علوم تجربی ، فارسی ، املا و نگارش ، مطالعات اجتماعی ، زبان انگلیسی ، آموزش قرآن ، آمادگی دفاعی می باشد . ما در این بخش انواع نمونه سوالات مدارس مختلف به همراه جواب تشریحی برای شما آماده کرده ایم