لینک جامع

15 نمونه سوال ریاضی نهم + بارم بندی [ به روز رسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان 15 مجموعه نمونه سوال هماهنگ استانی ریاضی نهم با جواب همراه با بارم بندی 98-99

نمونه سوال درس به درس زبان نهم

خانم نادری | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات درس به درس زبان نهم با جواب

17 نمونه سوال زبان نهم + بارم بندی [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان مجموعه نمونه سوالات هماهنگ استانی زبان نهم در نوبت دی و خرداد همراه با بارم بندی 98-99

31 نمونه سوال علوم نهم + بارم بندی [ به روز رسانی دی98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان بیش از سی مجموعه نمونه سوال علوم نهم نوبت دی و خرداد همراه با نمونه سوالات فصل به فصل + بارم بندی 98-99

نمونه سوالات نهایی نهم

خانم مهردوست | امتحانات
نمونه سوالات نهایی نهم در درس های عربی، دینی، قرآن، ریاضی، فارسی، علوم؛ مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی و آمادگی دفاعی را در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به رایگان دانلود نمایید.

نمونه سوال درس به درس مطالعات اجتماعی نهم

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات درس به درس مطالعات اجتماعی نهم

نمونه سوال فصل به فصل ریاضی نهم

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات فصل به فصل ریاضی نهم

15 نمونه سوال قرآن نهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این پست مجموعه نمونه سوالات امتحانی قرآن نهم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی را می توانید به رایگان دانلود کنید.

15 نمونه سوال آمادگی دفاعی نهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این پست مجموعه نمونه سوالات امتحانی آمادگی دفاعی نهم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی را می توانید به رایگان دانلود کنید.

17 نمونه سوال مطالعات نهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این پست مجموعه نمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) به همراه پاسخ تشریحی را می توانید به رایگان دانلود کنید.

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی