لینک جامع

17نمونه سوال زیست دهم (به روز رسانی شهریور 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه کاملی از نمونه سوالات زیست دهم تجربی را همراه با جواب تشریحی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) می‌توانید به صورت کاملا رایگان دانلود نمایید.

17 نمونه سوال شیمی دهم (به روز رسانی شهریور 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحانی شیمی دهم را همراه با جواب تشریحی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) می‌توانید به صورت کاملا رایگان دانلود نمایید.

21 نمونه سوال ریاضی دهم (به روز رسانی شهریور 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
مجموعه نمونه سوالات استاندارد ریاضی دهم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خرداد ماه) همراه با جواب

15 نمونه سوال فیزیک دهم (به روز رسانی شهریور 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم تجربی را همراه با جواب تشریحی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) می‌توانید به صورت کاملا رایگان دانلود نمایید.

21 نمونه سوال فارسی دهم (به روز رسانی شهریور 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
مجموعه نمونه سوالات استاندارد و جامع فارسی دهم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) همراه با جواب

19 نمونه سوال دینی دهم (به روز رسانی شهریور 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه کاملی از نمونه سوالات دین و زندگی دهم (تجربی - ریاضی) را همراه با جواب تشریحی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) می‌توانید به صورت کاملا رایگان دانلود نمایید.

18 نمونه سوال عربی دهم (به روز رسانی شهریور 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه نمونه سوالات عربی دهم (مشترک ریاضی و تجربی) در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

21 نمونه سوال زبان دهم با جواب (به روز رسانی شهریور 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
21 نمونه سوال نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم ( خردادماه) زبان دهم با جواب در سال تحصیلی 98 -99

15 نمونه سوال جغرافیا دهم (به روز رسانی شهریور 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه نمونه سوالات جغرافیا دهم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

15 نمونه سوال آمادگی دفاعی دهم (به روز رسانی شهریور 1400)

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه نمونه سوالات آمادگی دفاعی دهم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی