لینک جامع

17 نمونه سوال شیمی دهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه کاملی از نمونه سوالات امتحانی شیمی دهم را همراه با جواب تشریحی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) می‌توانید به صورت کاملا رایگان دانلود نمایید.

نمونه سوالات دهم تجربی

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی تمامی دروس پایه دهم تجربی شامل درس های زیست شناسی، جغرافیای ایران، فیزیک، شیمی، عربی، ریاضی، دین و زندگی، تاریخ، فارسی و نگارش، آمادگی دفاعی، تفکر و سواد رسانه ای، زبان

15 نمونه سوال آمادگی دفاعی دهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه نمونه سوالات آمادگی دفاعی دهم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

15 نمونه سوال نگارش دهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه نمونه سوالات انشا و نگارش دهم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

15 نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای دهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه نمونه سوالات تفکر و سواد رسانه ای دهم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

15 نمونه سوال جغرافیا دهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه نمونه سوالات جغرافیا دهم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

17 نمونه سوال زبان دهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه نمونه سوالات زبان انگلیسی دهم در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

18 نمونه سوال عربی دهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه نمونه سوالات عربی دهم (مشترک ریاضی و تجربی) در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) را همراه با جواب تشریحی می‌توانید به رایگان دانلود کنید.

19 نمونه سوال دینی دهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه کاملی از نمونه سوالات دین و زندگی دهم (تجربی - ریاضی) را همراه با جواب تشریحی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) می‌توانید به صورت کاملا رایگان دانلود نمایید.

15 نمونه سوال فارسی دهم [ بروزرسانی دی 98 ]

خانم مهردوست | امتحانات
در این مطلب مجموعه کاملی از نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی دهم را همراه با جواب تشریحی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) می‌توانید به صورت کاملا رایگان دانلود نمایید.

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی