لینک جامع

11 نمونه سوال عربی دهم انسانی [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
مجموعه نمونه سوالات عربی دهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) را همراه با جواب تشریحی به رایگان دانلود کنید.

11 نمونه سوال علوم و فنون دهم [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات علوم و فنون دهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

15 نمونه سوال تاریخ دهم انسانی [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات تاریخ دهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

11 نمونه سوال ریاضی دهم انسانی [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی و امار دهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

13 نمونه سوال جامعه شناسی دهم [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات جامعه شناسی دهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

13 نمونه سوال اقتصاد دهم انسانی [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات اقتصاد دهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

13 نمونه سوال منطق دهم [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات منطق دهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

13 نمونه سوال دینی دهم انسانی [ بروزرسانی شهریور 99 ]

خانم مهردوست | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات دینی دهم انسانی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خردادماه) همراه با جواب

نمونه سوالات دهم انسانی

همکلاسی | امتحانات
دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی تمامی دروس پایه دهم انسانی شامل درس های جامعه شناسی، منطق، اقتصاد، جغرافیا، تاریخ، ریاضی و آمار، عربی، دین و زندگی، علوم و فنون، فارسی و نگارش، آمادگی دفاعی، تفکر و سواد رسانه ای، زبان

تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی