دهم انسانی

امتحانات سال دهم رشته ی انسانی در دو نوبت دی و خرداد برگزار می گردد . امتحانات سال دهم همه ی رشته ها همانند انسانی به صورت داخلی می باشد و در سطح خود مدارس برگزار می گردد. جهت آمادگی کامل در جلسه امتحان به دانش اموزان دهم انسانی توصیح می گردد که نمونه سوالات امتحانی را بررسی نمایند. کتاب های مورد سوال سال دهم رشته ی انسانی شامل دین و زندگی ، عربی ، علوم و فنون ادبی ، ریاضی و امار ، منطق ، زبان ، فارسی ، اقتصاد ، جامعه شناسی ، جغرافیا ایران ، تاریخ ایران و جهان ، تفکروسواد رسانه ای و امادگی دفاعی می باشد.