منابع کنکور سراسری 99 ریاضی ، تجربی و انسانی نظام جدید و قدیم سازمان سنجش

در این پست به معرفی فهرست منابع کنکور 99 در رشته های ریاضی و تجربی و انسانی ویژه داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم که از سوی سازمان سنجش اعلام شده است می پردازیم

توضیحات منابع کنکور سراسری 99

اگر قصد شرکت در کنکور سراسری 99 را دارید و یکی از داوطلبان رشته های ریاضی ، تجربی و یا انسانی هستید لازم است در مورد منابع کنکور 99 اطلاعات لازم را کسب نمایید . ما در این پست قصد داریم منابع درسی کنکور 99 که از سوی سازمان سنجش هر ساله اعلام می شود را معرفی نماییم . با توجه به اینکه کتاب های درسی منبع اصلی طراحی سوالات در کنکور سراسری هستند لذا لازم است که کلیه ی داوطلبان علاوه بر کتاب های کمک درسی ، کتاب های درسی دوره متوسطه دوم که منبع اصلی طراحی سوالات در کنکور سراسری است را نیز مطالعه نمایند . طبق اطلاعیه ی منتشر شده از سوی سازمان سنجش در کنکور 99 فقط از کتاب های درسی نظام جدید سوال طرح می شود لذا منابع کنکور 99 نظام جدید و منابع کنکور 99 نظام قدیم برای هر دو دسته از داوطلبان یکسان است و داوطلبان نظام قدیم که قصد شرکت در کنکور سراسری 99 را دارند لازم است منابع درسی کنکور 99 نظام جدید را مطالعه نمایند . ما در این پست به معرفی منابع کنکور تجربی 99 ، منابع کنکور ریاضی 99 و همچنین منابع کنکور انسانی 99 در دروس عمومی و اختصاصی می پردازیم و به کلیه داوطلبان توصیه میشود منابع کنکور 99 را به طور کامل مطالعه نمایند زیرا منبع اصلی برای طراحی سوالات کنکور 99 این منابع هستند .

منابع کنکور سراسری 99 ریاضی ، تجربی و انسانی نظام جدید و قدیم سازمان سنجش

منابع عمومی کنکور سراسری 99 ریاضی و تجربی

منابع درسی کنکور 99 رشته های ریاضی و تجربی از دو دسته تشکیل می شود که شامل دروس عمومی و دروس اختصاصی می باشد که در این بخش به معرفی دروس عمومی می پردازیم .

داوطلبان عزیز دقت داشته باشند که حتما باید از کتاب درسی استفاده نمایند که سال چاپ آن منطبق بر سال چاپ اعلام شده از سوی سازمان سنجش باشد که چاپ کتاب های درسی منبع کنکور 99 در رشته های ریاضی و تجربی به ترتیب شامل کتاب های عمومی دهم چاپ 97 - 96 و کتاب های درسی عمومی یازدهم چاپ 97 - 98 و کتب دوازدهم چاپ 98 - 99 می باشد که در ادامه می توانید این فهرست را مشاهده نمایید

کتاب های عمومی دهم تجربی و ریاضی : فارسی ( کد کتاب 110201 ) - دین و زندگی ( 110204 ) - عربی ( 110206 ) - زبان انگلیسی ( 110230 )
کتاب های عمومی یازدهم تجربی و ریاضی : فارسی ( کد کتاب 111201 ) - دین و زندگی ( 111204 ) - عربی ( 111206 ) - زبان انگلیسی ( 111230 )
کتاب های عمومی دوازدهم تجربی و ریاضی : فارسی ( کد کتاب 112201 ) - دین و زندگی ( 112204 ) - عربی ( 112206 ) - زبان انگلیسی ( 112230 )

فهرست منابع دروس عمومی کنکور 99 تجربی و ریاضی
نام کتاب
کد کتاب
پایه
سال چاپ
فارسی 1
110201
دهم
96-97
فارسی 2
111201
یازدهم
97-98
فارسی 3
112201
دوازدهم
98-99
عربی 1
110206
دهم
96-97
عربی 2
111206
یازدهم
97-98
عربی 3
112206
دوازدهم
98-99
دین و زندگی 1
110204
دهم
96-97
دین و زندگی 2
111204
یازدهم
97-98
دین و زندگی 3
112204
دوازدهم
98-99
زبان انگلیسی 1
110230
دهم
96-97
زبان انگلیسی 2
111230
یازدهم
97-98
زبان انگلیسی 3
112230
دوازدهم
98-99

منابع عمومی کنکور سراسری 99 انسانی

در ادامه این بخش به معرفی دروس عمومی منبع سوالات کنکور انسانی 99 خواهیم پرداخت و منابع کنکور انسانی 99 را معرفی می کنیم . داوطلبان کنکور رشته انسانی دقت داشته باشند که در دروس عمومی در کتاب های فارسی و انگلیسی با رشته های تجربی و انسانی یکسان می باشد و در دروس عربی و دین زندگی منابع متفاوت می باشد .

کتاب های درسی منبع کنکور 99 در رشته انسانی به ترتیب شامل کتاب های دهم چاپ 97 - 96 و کتاب های درسی یازدهم چاپ 97 - 98 و کتب دوازدهم چاپ 98 - 99 می باشد که در ادامه می توانید این فهرست را مشاهده نمایید

کتابهای عمومی دهم انسانی : فارسی ( کد کتاب 110201 ) - دین و زندگی ( 110205 ) - عربی ( 110207 ) - زبان انگلیسی (کد 110230 )
کتابهای عمومی یازدهم انسانی : فارسی ( کد کتاب 111201 ) - دین و زندگی ( 111205 ) - عربی ( 111207 ) - زبان انگلیسی ( کد 111230 )
کتابهای عمومی دوازدهم انسانی : فارسی ( کد کتاب 112201 ) - دین و زندگی ( 112205 ) - عربی ( 112207 ) - زبان انگلیسی ( کد 112230 )


فهرست منابع دروس عمومی کنکور 99 انسانی
نام کتاب
کد کتاب
پایه
سال چاپ
فارسی 1
110201
دهم
96-97
فارسی 2
111201
یازدهم
97-98
فارسی 3
112201
دوازدهم
98-99
عربی 1
110207
دهم
96-97
عربی 2
111207
یازدهم
97-98
عربی 3
112207
دوازدهم
98-99
دین و زندگی 1
110205
دهم
96-97
دین و زندگی 2
111205
یازدهم
97-98
دین و زندگی 3
112205
دوازدهم
98-99
زبان انگلیسی 1
110230
دهم
96-97
زبان انگلیسی 2
111230
یازدهم
97-98
زبان انگلیسی 3
112230
دوازدهم
98-99

منابع اختصاصی کنکور تجربی 99

منابع کنکور تجربی 99 در دروس اختصاصی کتاب های پایه دهم و یازدهم و دوازدهم می باشد که در ادامه این منابع توضیح داده میشود .

داوطلبان متقاضی شرکت در کنکور تجربی 99 لازم است برای مطالعه منابع کتاب های درسی پایه دهم و یازدهم و دوازدهم به ترتیب از کتاب های چاپ ( سال 96-97 برای پایه دهم ) و ( 97-98 برای پایه یازدهم ) و ( 98-99 برای پایه دوازدهم ) استفاده نمایند .

کتب اختصاصی دهم تجربی : ریاضی ( کد کتاب 110211 ) - زیست شناسی ( کد 110216 ) - فیزیک ( 110214 ) - شیمی ( 110210 )
کتابهای اختصاصی یازدهم تجربی : زمین شناسی ( کد کتاب 111237 ) - ریاضی ( 111211 ) - زیست ( کد 111216 ) - فیزیک ( 111244 ) - شیمی ( 111210 )
کتاب های اختصاصی دوازدهم تجربی : ریاضی ( 112211 ) - زیست ( کد 112216 ) - فیزیک ( 112244 ) - شیمی ( 112210 )


فهرست منابع اختصاصی کنکور 99 تجربی
نام کتاب
کد کتاب
پایه
سال چاپ
زمین شناسی
111237
یازدهم
97-98
ریاضی 1
110211
دهم
96-97
ریاضی 2
111211
یازدهم
97-98
ریاضی 3
112211
دوازدهم
98-99
زیست 1
110216
دهم
96-97
زیست 2
111216
یازدهم
97-98
زیست 3
112216
دوازدهم
98-99
فیزیک 1
110214
دهم
96-97
فیزیک 2
111244
یازدهم
97-98
فیزیک 3
112244
دوازدهم
98-99
شیمی 1
110210
دهم
96-97
شیمی 2
111210
یازدهم
97-98
شیمی 3
112210
دوازدهم
98-99

منابع اختصاصی کنکور ریاضی 99

در ادامه این پست به معرفی منابع اختصاصی کنکور ریاضی 99 خواهیم پرداخت که شامل کتاب های درسی پایه دهم چاپ 96-97 و یازدهم چاپ 97-98 و دوازدهم چاپ 98-99 می باشد .

دهم ریاضی : ریاضی ( کد کتاب 110211 ) - هندسه (کد 110213 ) - فیزیک ( 110209 ) - شیمی ( کد 110210 )
یازدهم ریاضی: حسابان ( کد 111214 ) - آمار و احتمال (کد 111215 ) - هندسه ( 111213 ) - فیزیک ( 111209 ) - شیمی ( کد 111210 )
دوازدهم ریاضی: حسابان ( کد 112214 ) - هندسه ( 112213 ) - ریاضیات گسسته ( 112215 ) - فیزیک ( 112209 ) - شیمی ( کد 112210 )


فهرست منابع اختصاصی کنکور ریاضی 99
نام کتاب
کد کتاب
پایه
سال چاپ کتاب
ریاضی 1
110211
دهم
96-97
هندسه 1
110213
دهم
96-97
هندسه 2
111213
یازدهم
97-98
هندسه 3
112213
دوازدهم
98-99
آمار و احتمال
111215
یازدهم
97-98
حسابان 1
111214
یازدهم
97-98
حسابان 2
112214
دوازدهم
98-99
ریاضیات گسسته
112215
دوازدهم
98-99
فیزیک 1
110209
دهم
96-97
فیزیک 2
111209
یازدهم
97-98
فیزیک 3
112209
دوازدهم
98-99
شیمی 1
110210
دهم
96-97
شیمی 2
111210
یازدهم
97-98
شیمی 3
112210
دوازدهم
98-99

منابع اختصاصی کنکور انسانی 99

کتاب های اختصاصی دهم انسانی : ریاضی و آمار ( کد کتاب 110212 ) - اقتصاد ( 110221 ) - علوم و فنون ادبی ( 110203 ) - عربی ( 110207 ) - تاریخ ایران ( 110219 ) - جغرافیا ( 110218 ) - جامعه شناسی ( 110220 ) - منطق ( 110223 )
کتاب های اختصاصی یازدهم انسانی : ریاضی و امار ( کد کتاب 111212 ) - علوم و فنون ادبی ( 111203 ) - عربی ( 111207 ) - تاریخ ( 111219 ) - جفرافیا ( 111218 ) - جامعه شناسی ( 111222 ) - روانشناسی ( 111224 ) - فلسفه ( 111226 )
کتاب های اختصاصی دوازدهم انسانی : ریاضی و آمار ( کد کتاب 112212 ) - علوم و فنون ادبی ( 112203 ) - عربی ( 112207 ) - تاریخ ( 112219 ) - جفرافیا کابردی ( 112218 ) - جامعه شناسی ( 112222 ) - فلسفه  آشنایی با فلسفه اسلامی ( 112226 )

داوطلبان گروه آزمایشی انسانی کنکور 99 لازم است که کتاب های دهم چاپ 95-96 ، کتب یازدهم چاپ 96 - 97 و کتاب های دوازدهم چاپ 97-98 را مطالعه نمایند که در جدول زیر نیز میتوانید مشاهده نمایید .


فهرست منابع اختصاصی کنکور انسانی 99
نام کتاب
کد کتاب
پایه
سال چاپ کتاب
ریاضی و آمار 1
110212
دهم
96-97
ریاضی و آمار 2
111212
یازدهم
97-98
ریاضی و آمار 3
112212
دوازدهم
98-99
اقتصاد
110221
دهم
96-97
علوم و فنون ادبی 1
110203
دهم
96-97
علوم و فنون ادبی 2
111203
یازدهم
97-98
علوم و فنون ادبی 3
112203
دوازدهم
98-99
عربی 1
110207
دهم
96-97
عربی 2
111207
یازدهم
97-98
عربی 3
112207
دوازدهم
98-99
تاریخ 1
110219
دهم
96-97
تاریخ 2
111219
یازدهم
97-98
تاریخ 3
112219
دوازدهم
98-99
جغرافیا ایران
110218
دهم
96-97
جغرافیا 2
111218
یازدهم
97-98
جغرافیا 3
112218
دوازدهم
98-99
جامعه شناسی 1
110220
دهم
96-97
جامعه شناسی 2
111222
یازدهم
97-98
جامعه شناسی 3
112222
دوازدهم
98-99
فلسفه
111226
یازدهم
97-98
آشنایی با فلسفه اسلامی
112226
دوازدهم
98-99
منطق
110223
دهم
96-97
روانشناسی
111224
یازدهم
97-98

نظرات ارسالی

S Sahar
26 فروردین 1398
ع علی
21 دی 1397
ص صادق
19 آذر 1397
آ آمین
19 فروردین 1398
تمامی حقوق متعلق به همکلاسی میباشد
ساخته شده با
همکلاسی