27 مهر 1397
مطلب مشاوره ای

منابع کنکور سراسری 98 تجربی ، ریاضی ، انسانی

special

در این پست فهرست منابع کنکور سراسری 98 رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی به طور کامل شرح داده شده است .

مشاوره منابع کنکور سراسری 98

پست این بخش در مورد معرفی منابع کنکور سراسری 98 می باشد . با توجه به تغییرات کتاب های درسی و اهمیت اطلاع از فهرست منابع کنکور سراسری 98 در گروه های تجربی و ریاضی و انسانی که هر ساله قبل از برگزاری کنکور سراسری توسط سازمان سنجش اعلام می شود در این بخش به معرفی منابع کنکور 98 خواهیم پرداخت . با توجه به اینکه در کنکور 98 احتمال برگزاری دو کنکور برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید وجود دارد در این بخش به معرفی منابع کنکور سراسری 98 در هر دو بخش خواهیم پرداخت . در حال حاضر برای داوطلبان نظام جدید کنکور سراسری 98 کتاب های پایه دهم و یازدهم چاپ شده است منابع این دو پایه را در کنکور سراسری 98 معرفی خواهیم نمود و منابع کنکور 98 در پایه دوازدهم به محض انتشار کتاب های سال دوازدهم در این بخش معرفی خواهد شد .

لیست منابع کنکور سراسری 98 برای کلیه رشته ها از سوی سازمان سنجش اعلام شده است که در ادامه میتوانید مشاهده نمایید


منابع کنکور سراسری 98 تجربی ، ریاضی ، انسانی

معرفی منابع عمومی کنکور سراسری 98 نظام جدید

دروس عمومی نظام جدید که در بین رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان مشترک است شامل فارسی و نگارش ، عربی و زبان انگلیسی و دین و زندگی می باشد. 

در کنکور سراسری 98 از کتاب های عمومی دهم چاپ 96 - 95 و کتابهای درسی یازدهم چاپ 96 - 97 و کتب دوازدهم چاپ 97 - 98 به عنوان منبع طرح سوالات استفاده می شود که شامل 


کتاب های عمومی دهم غیر از علوم انسانی : فارسی ( کد کتاب 110201 ) - دین و زندگی ( 110204 ) - عربی ( 110206 ) - زبان انگلیسی ( 110230 )

کتاب های عمومی یازدهم غیر از علوم انسانی : فارسی ( کد کتاب 111201 ) - دین و زندگی ( 111204 ) - عربی ( 111206 ) - زبان انگلیسی ( 111230 )

کتاب های عمومی دوازدهم غیر از علوم انسانی : فارسی ( کد کتاب 112201 ) - دین و زندگی ( 112204 ) - عربی ( 112206 ) - زبان انگلیسی ( 112230 )کتاب های عمومی دهم انسانی : فارسی ( کد کتاب 110201 ) - دین و زندگی ( 110205 ) - عربی ( 110207 ) - زبان انگلیسی (کد 110230 )

کتاب های عمومی یازدهم انسانی : فارسی ( کد کتاب 111201 ) - دین و زندگی ( 111205 ) - عربی ( 111207 ) - زبان انگلیسی ( کد 111230 )

کتاب های عمومی دوازدهم انسانی : فارسی ( کد کتاب 112201 ) - دین و زندگی ( 112205 ) - عربی ( 112207 ) - زبان انگلیسی ( کد 112230 )معرفی منابع اختصاصی کنکور تجربی 98 نظام جدید

فهرست منابع اختصاصی کنکور سراسری رشته ی تجربی نظام جدید در سال 98 شامل کتاب های زمین شناسی ، ریاضی ، فیزیک و شیمی می باشد که شامل کتاب های زیر می باشد . داوطلبان کنکور 98 تجربی دقت نمایند که باید حتما از کتاب های درسی پایه دهم چاپ 95 - 96 استفاده نمایند و از کتاب های درسی یازدهم چاپ 96 - 97 و کتابهای دوازدهم چاپ سال تحصیلی 97 - 98 استفاده نمایند .

کتب دهم تجربی : ریاضی ( کد کتاب 110211 ) - زیست شناسی ( کد 110216 ) - فیزیک ( 110214 ) - شیمی ( 110210 )

کتابهای یازدهم تجربی : زمین شناسی ( کد کتاب 111237 ) - ریاضی ( 111211 ) - زیست ( کد 111216 ) - فیزیک ( 111244 ) - شیمی ( 111210 )

کتاب های دوازدهم تجربی : ریاضی ( 112211 ) - زیست ( کد 112216 ) - فیزیک ( 112244 ) - شیمی ( 112210 )معرفی منابع اختصاصی کنکور ریاضی 98 نظام جدید

لیست منابع کنکور سراسری 98 رشته ی ریاضی در دروس اختصاصی شامل کتاب های دهم چاپ 95-96 ، کتاب های یازدهم چاپ 96-97 و کتاب های دوازدهم چاپ 97-98 می باشد که به شرح زیر است .

کتابهای دهم ریاضی : ریاضی ( کد کتاب 110211 ) - هندسه (کد 110213 ) - فیزیک ( 110209 ) - شیمی ( کد 110210 )

کتاب های یازدهم ریاضی: حسابان ( کد 111214 ) - آمار و احتمال (کد 111215 ) - هندسه ( 111213 ) - فیزیک ( 111209 ) - شیمی ( کد 111210 )

کتاب های دوازدهم ریاضی: حسابان ( کد 112214 ) - هندسه ( 112213 ) - ریاضیات گسسته ( 112215 ) - فیزیک ( 112209 ) - شیمی ( کد 112210 )


معرفی منابع اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام جدید

فهرست منابع اختصاصی کنکور انسانی 98 در دروس اختصاصی این رشته شامل کتب دهم چاپ 95-96 ، کتب یازدهم چاپ 96 - 97 و کتابهای دوازدهم چاپ 97-98 می باشد که شامل موارد زیر است .

کتاب های دهم انسانی : ریاضی و آمار ( کد کتاب 110212 ) - اقتصاد ( 110221 ) - علوم و فنون ادبی ( 110203 ) - عربی 1 ( 110207 ) - تاریخ ایران و جهان باستان ( 110219 ) - جغرافیا ( 110218 ) - جامعه شناسی 1 ( 110220 ) - منطق ( 110223 ) 

کتاب های یازدهم انسانی : ریاضی و امار ( کد کتاب 111212 ) - علوم و فنون ادبی ( 111203 ) - عربی 2 ( 111207 ) - تاریخ 2 ( 111219 ) - جفرافیا 2 ( 111218 ) - جامعه شناسی 2 ( 111222 ) - روانشناسی ( 111224 ) - فلسفه ( 111226 )

کتاب های دوازدهم انسانی : ریاضی و امار ( کد کتاب 112212 ) - علوم و فنون ادبی ( 112203 ) - عربی 3 ( 112207 ) - تاریخ 3 ( 112219 ) - جفرافیا 3 کابردی ( 112218 ) - جامعه شناسی 3 ( 112222 ) - فلسفه  آشنایی با فلسفه اسلامی ( 112226 )


سؤالات آزمون درس اختصاصی زبان عربی برای دیپلمه‏ های علوم و معارف اسلامی به ترتیب از کتب ( 1- عربی (1) کد: 110208، 2- عربی (2) کد: 111208، 3- عربی (3) کد: 112208 ) رشته علوم و معارف اسلامی طراحی خواهد شد.

 سؤالات آزمون درس اختصاصی تاریخ برای دیپلمه ‏های علوم و معارف اسلامی به ترتیب از کتب ( 1- تاریخ اسلام (1) کد: 110233، 2- تاریخ اسلام (2 ) کد: 3/253، 3- تاریخ اسلام (3)  کد: 112233)  رشته علوم و معارف اسلامی طراحی خواهد شدمعرفی منابع عمومی کنکور سراسری 98 نظام قدیم

با توجه به اینکه کتاب های نظام قدیم در سال 96 - 97 اخرین چاپ آنها مربوط به پیش دانشگاهی بوده لذا منبع طرح سوالات این دسته از داوطلبان پشت کنکوری همان منابع کنکور سراسری سال گذشته است و از این منابع در کنکور سراسری 98 استفاده می شود . البته فهرست نهایی و مربوطه به محض انتشار از سوی سازمان سنجش در این بخش معرفی خواهد شد . توجه نمایید که این منابع در کنکور سال گذشته معرفی شده است .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::جهت مشاهده تصویر با کیفیت در موبایل کلیک کنید:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

منابع کنکور سراسری 98 تجربی ، ریاضی ، انسانی

معرفی منابع اختصاصی کنکور تجربی 98 نظام قدیم

فهرست منابع دروس اختصاصی رشته تجربی ویژه داوطلبان نظام قدیم در کنکور سراسری 98 به شرح زیر می باشد .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::جهت مشاهده تصویر با کیفیت در موبایل کلیک کنید:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

منابع کنکور سراسری 98 تجربی ، ریاضی ، انسانی

معرفی منابع اختصاصی کنکور ریاضی 98 نظام قدیم

منابع اختصاصی رشته ی ریاضی داوطلبان نظام قدیم در کنکور سراسری 98 به شرح زیر می باشد . 


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::جهت مشاهده تصویر با کیفیت در موبایل کلیک کنید:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

منابع کنکور سراسری 98 تجربی ، ریاضی ، انسانی


معرفی منابع اختصاصی کنکور انسانی 98 نظام قدیم

لیست فهرست منابع تخصصی کنکور سراسری انسانی 98 داوطلبان نظام قدیم در جدول زیر به طور کامل بیان شده است .


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::جهت مشاهده تصویر با کیفیت در موبایل کلیک کنید:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

منابع کنکور سراسری 98 تجربی ، ریاضی ، انسانی

اگر این مطلب را دوست داشتی و میخوای به همکلاسی کمک کنی با کلیک بر روی +1 بهش امتیاز بده
لطفا همه فیلد هارا به درستی پر نمایید.
نظر شما در سایت ثبت گردید و پس از تایید قابل مشاهده می باشد.

نظرات کاربران

امتیاز شما به این مطلب :

Hamid
27 آبان 1397

سلام وقت تون بخیر! من مدرک کارشناسی ارشد در دانشگاه دولتی و روزانه گرفتم آیا اگه امسال دوباره کنکور بدم و روزانه قبول بشم میتونم برم؟ ممنون

فهیمه غدیری
22 آبان 1397

سلام من سال ۸۶ دانشگاه تهران حسابداری قبول شدم و سال ۹۰ ارشد حسابداری دانشگاه روزانه قم قبول شدم. فقط به دلیل بیماری م نتونستم پایان نامه بدم . با فرض اینکه من تا اسفند فارغ التحصیل بشم یا انصراف بدم میتونم امسال کنکور بدم ؟ اگه بتونم باید کنابهای نظام قدیم رو بخونم ؟

Mina
06 آبان 1397

با سلام من سال ۹۷ کنکور هنر دادم و گرافیک دانشگاه اصفهان روزانه قبول شدم.میخواستم ببینم تا کی از کنکور و قبول شدن در رشته روزانه محرومم؟سال ۹۹ میتونم کنکور بدم یا ۱۴۰۰؟ با تشکر از وقتی که میذارین

محمد حسین
06 آبان 1397

سلام من دوازدهم ریاضی هستم و نظام جدید میتونم تو کنکور رشته تجربی شرکت کنم آخه شنیدم میگن این امکان واسه نظام جدید حذف شده.

شراره
03 آبان 1397

سلام خسته نباشید من لیسانس رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه دولتی و روزانه گرفتم حالا میخام کنکور 98 تجربی شرکت کنم برای پزشکی دولتی آیا مشکلی داره یا نمیتونم دیگه دولتی بخونم ؟!ممنون میشم جواب بدید

mina
02 آبان 1397

سلام.ببخشید میخاستم بپرسم کتابای نظام قدیم خیلی تغییر کردن؟یعنی مثلن چاپ92-93نسبت به اخرین چاپ خیلی تغییر کرده؟

بیتا
01 آبان 1397

سلام .من سال۱۲انسانیم .میتونم کنکور۹۸ رو تجربی بدم ؟

Mohammad
30 مهر 1397

سلام ببخشيد من امسال يه بار با نظام قديم كنكور دادم ميخواستم بدونم ميتونم سال بعد هم با نظام جديد كنكور بطم يا فقط بايد با نظام قديم كنكور بدم؟

میلاد
29 مهر 1397

سلام ببخشید خواهش میکنم جواب منو بدین خیلی سردر گمم. من سال 90 دیپلم کاردانش گرفتم معدل 14 و الانم لیسانس کامپیوتر دارم. و پیش دانشگاهی نداشتم .امسال میخام پیش دانشگاهی شرکت کنم که سال 97 هست و دیپلم انسانی را بگیرم. ببخشید میشه بگین برای کنکور 98 باید از چه دروس منابع عمومی و تخصصی استفاده کنم؟؟؟و آیا من نظام جدید هستم یا قدیم؟؟؟؟ممنون و متشکرم

ندیم
22 مهر 1397

سلام خسته نباشید. دانش اموز رشته حسابداری میتونه در کنکور تجربی یا ریاضی وفیزیک و علوم انسانی شرکت کنه یانه ممنون با تشکر

علی قطبی
06 آبان 1397

سلام وقت بخیر. دیپلم فنی ظام قدیم هستم. تصمیم دارم رشته تجربی کنکور بدم حالا نمیدونم پیش دانشگاهی باید بخونم؟ کتب نظام جدید بخونم یا قدیم؟ لطفا راهنمایبم کنید. متشکرم

ندیم
22 مهر 1397

سلام خسته نباشید وقت. بخیر ممنون میشم جوابم بدین رشته های فنی و کاردانی میتونن در کنکور۹۸شرکت کنن یانه ممنون با تشکر

مهدی
28 مهر 1397

اصلا حتی یه بی سواد هم میتونه شرکت کنه حتی شما میتونی تجربی بخونی بری کنکور انسانی بدی مهم اینه که نمی تونی به سوالاتش جواب بدی سطحش قویه نسبت به فنی و کاردانش وگرنه محدودیتی وجود نداره مثلا من سال سوم بودم رفتم کنکور ریاضی دادم فقط برای اینکه با سوالاتش اشنا بشم

Amin
22 مهر 1397

سلام وخسته نباشیدخدمت تمام کارشناسان این بخش.<br> قبلا پرسیدم کسی که پیش دانشگاهی نداشته باشه میتونه بامدرک کاردانی فنی وحرفه ای در آزمون سراسری شرکت کنه؛که جواب دادیدمدرک کاردانی به جای پیش دانشگاهی  اثر داده میشود...<br> حال سوالی که واسم پیش اومده اینه که من علاوه برکاردانی،مدرک کارشناسی ناپیوسته هم دارم ومیخواهم بامدرک کاردانی درکنکورسراسری تجربی 98شرکت کنم. اگردررشته های پزشکی یا پیراپزشکی قبول بشم؛ممکنه سازمان سنجش استعلام بگیره وبگه این شخص مدرک بالاترازکاردانی داره ومنو ازادامه ی تحصیل محروم کنه؟؟؟<br> (اگرمن پزشکی قبول بشم میتونم در دوره ی روزانه ادامه تحصیل بدم،برا پیراپزشکی چطور؟؟؟<br> (کارت پایان خدمت دارم-کاردانی وکارشناسی خودرادردوره ی روزانه دردانشکده ی فنی وحرفه ی گذراندم-مدرک پیش  دانشگاهی هم ندارم.)

صدر
21 مهر 1397

سلام. کتاب زمین شناسی برای داوطلبان ریاضی در کنکور ۹۸(نظام جدید) جزو منابع هست یا خیر؟

Negin
21 مهر 1397

سلام‌خسته نباشین من فارغ التحصیل رشته تجربی ام و میخوام کنکور سال ۹۸ منحصرا زبان بدم باید منابع نظام جدید برای عمومی مطالعه کنم یا نظام قدیم؟ یعنی کنکور ما دقیقا کدومه؟

zahra
19 مهر 1397

سلام خسته نباشید،م ن دانشجوی تربیت معلم فرهنگیان ۹۵هستم،برای کنکور۹۸بایدانصراف بدم؟؟

pic
همکلاسی
20 مهر 1397

سلام بله باید انصراف بدید

Raana
18 مهر 1397

سلام ببخشید ی سوال دارم خیلیم مهم اگه میشه جواب بدید درباره اصلاحیه های کتاب زیست باید با اصلاحیه های همان سال خوانده بشه با نه بددن اصلاحیه بخوانیم

pic
همکلاسی
20 مهر 1397

سلام هنوز توسط سازمان سنجش در مورد اصلاحیه ها اطلاعیه ای منتشر نشده است

مجید بهرامی
17 مهر 1397

سلام خسته نباشید من سال 93 و 94 کنکور تجربی دادم ولی اون چیزی که میخواستم قبول نشدم بعد رفتم دانشگاه علمی کاربردی رشته زبان انگلیسی الان ترم سه هستم میتونم کنکور 98 تجربی بدم ؟ اگه میشه لطف کنید بگید من نظام جدیدم یا قدیم چه تغییراتی اایجاد شده لطفا راهنمایم کنید ممنون

pic
همکلاسی
18 مهر 1397

سلام بله میتونید و نظام قدیم محسوب میشید

مهنا ستارپور
19 مهر 1397

نظام قدیم فقط تو سال ۹۸هست اگه امسال کنکور بدین میتونین نظام قدیم همون ک شما درسشو خوندین بدین ولی اگه ندین یا قبول نشین برا سال۹۹باید کتابای نظام جدید و بخونین☺️

آرائ
15 مهر 1397

خسته نبااشید. آیا نگارش تو کنکور می آید؟

pic
همکلاسی
16 مهر 1397

سلام احتمالا یکی از منابع سوالات کنکور 98 نظام جدید خواهد بود

مینا
14 مهر 1397

سلام خسته نباشیدخواهش میکنم جواب منو بدید لطفاً خیلی سردرگمم و نمی‌دونم چه منابعی رو تهیه کنم.من سال 87دیپلم انسانی گرفتم و سال 88پیش دانشگاهی انسانی رو تموم کردم.الانم ارشد حقوق دارم.میخوام برای سال 99کنکور تجربی شرکت کنم قصد دارم سال 98هم آزمایشی شرکت کنم اما نمی‌دونم باید کتابهای تجربی نظام قدیم رو بخونم یا نظام جدید رو?? من میخوام طوری مطالعه کنم که سال 99حتما قبول شم به نظرتون نظام جدیدا و باید بخونم یا قدیم؟؟؟ و سوال دیگه اینکه آیا حتما سال ۹۹ کنکور برگزار میشه ؟ میترسم کلی زحمت بکشم و یهو ببینم برگزار نمیشه. ممنونم ازتون

pic
همکلاسی
16 مهر 1397

سلام سال 98 باید نظام قدیم شرکت کنید و سال 99 میتونید نظام جدید شرکت کنید

Marjann
14 مهر 1397

سلام من مدرک کارشناسی نرم افزار دارم.میخوام تو کنکور تجربی 97 شرکت کنم.در صورت قبولی در پزشکی باید مجددا دروس عمومی رو بگذرونم؟ و چون فنی بودم و پیش دانشگاهی نداشتم آیا میتونم تو کنکور تجربی شرکت کنم؟

pic
همکلاسی
16 مهر 1397

سلام بله میتونید در کنکور تجربی شرکت کنید

موسی
14 مهر 1397

سلام ببخشید اگر معدل نهایی سوم دبیرستان تک باشه برای شرکت در کنکور ایرادی خواهد داشت یا خیر ممنون میشم بابت پاسخ گویی تون لطف می کنید

pic
همکلاسی
16 مهر 1397

سلام خیر مشکلی نداره

محمد
22 آبان 1397

ایرادی ک نداره فقط تاثیر معدل قطعی شده با معدل تک نمیتونید ب هیچ عنوان رشته خوب قبول بشید!!!

13 مهر 1397

سلام خسته نباشید ببخشید من سال۹۳دیپلم تجربی گرفتم بعدش پیش نخوندم امسال میخوام کنکورشرکت کنم باید پیش بخونم یا ن؟¿

pic
همکلاسی
13 مهر 1397

سلام باید مدرک پیش دانشگاهی رو اخذ کنید

امیر
12 مهر 1397

سلام ببخشید اگر معدل کتبی سوم دبیرستان خیلی پایین باشه مثلا زیر 10 میشه کنکور شرکت کرد یا نه موردی یا مشکلی ایجاد میکنه؟

فرشاد
11 مهر 1397

سلام من فارغ التحصیل نظام قدیم هستم 2 تا سوال داشتم :1- آیا در کنکور 98 فارغ التحصیلان نظام قدیم نمیتونن منابع دروس نظام جدید رو مطالعه و نمونه سوالات نظام جدید رو امتحان بدن؟ یا اجبار و حتما باید نظام قدیم امتحان بدن 2 -برای ترمیم معدل باید چکار کنم

ایرج
10 مهر 1397

سلام..من دیپلمم رو سال ۸۶ گرفتم .و چون منابع نظام جدید رو دارم میخونم آیا میتونم واسه کنکور ۹۸ نظام جدید رو شرکت کنم یا اینکه نمیشه و چون دیپلمم رو سال ۸۶ گرفتم باید حتما نظام قدیم امتحان بدم.؟؟

امیر
10 مهر 1397

با عرض سلام معدل کتبی نهایی سال سوم دبیرستان من متاسفانه زیر ده و تک می باشد می خواستم بدونم برای کنکور موردی ایجاد میکنه اصلا می تونم توی کنکور شرکت کنم یا خیر؟ خیلی هم نگرانم

طاها
09 مهر 1397

سلام من الان ١8سال دارم ميخوام كنكور ٩8 شركت كنم رشته انسانى من جزو نظام قديم هستم يا جديد ديپلمم رو سال ٩6 گرفتم ؟

Mohsen
08 مهر 1397

سلام،من ديپلم سال ٨٣ هستم ،واسه كنكور ٩٨ ميخوام بخونم،ميتونم موقع ثبت نام كنكور نظام جديد ثبت نام كنم اون كتابارو امتحان بدم ؟يا اونطورى نميشه ؟

فرنوش
08 مهر 1397

سلام من پشت کنکوری هستم و میخوام برای کنکور زبان بخونم ولی راستش نمیدونم که کنکور زبان هم برای نظام قدیم برگزار میکنند یا اینکه باید عمومی های نظام جدید رو بخونم؟ با تشکر

زهرا
07 مهر 1397

سلام ببخشید من پذیرش شدم پیام نور وثبت نام کردم قرار مهر برم ولی میخوام کنکور۹۸شرکت کنم....برا بهمن باید از دانشگاه انصراف بدم یا میتونم مرخصی بگیرم؟؟

pic
همکلاسی
09 مهر 1397

سلام بعد قبولی از دانشگاه انصراف بدید

فرشته
07 مهر 1397

سلام من سال۹۲دیپلم تجربی گرفتم معدل دیپلم کمتراز۱۲هست آیامیتونم مجددامتحان بدم بامعدل بالاتربرای کنکور98شرکت کنم لطفاراهنمایی کنید ممنون

pic
همکلاسی
09 مهر 1397

سلام بله میتونید

ندیم
06 مهر 1397

سلام خسته نباشید وقتتون بخیر ایا بیش از دوبار میشه درکنکور شرکت کرد یانه؟ ممنون تشکر

pic
همکلاسی
09 مهر 1397

سلام بله میتونید

امیرعلی
04 مهر 1397

سلام ببخشید شما تو دروس عمومی، عربی دوم و سوم تخصصی انسانی رو اوردید بعد تو تخصصی انسانی عربی دوم و سوم و چهارم رو آوردید بالاخره عربی رو انسانی ها تو عمومی میدن یا تخصصی؟؟ ادبیات و زبان فارسی هم همینطور واسه سال دوم و سوم رو تو عمومیا اوردید من گیج شدم لطفا واضح راهنماییم کنید مرسی

pic
همکلاسی
04 مهر 1397

سلام درس عربی برای رشته انسانی در هم دفترچه عمومی و هم اختصاصی سوال طرح میشه

فريناز
04 مهر 1397

سلام.من ديپلم انساني سال 83 هستم.و كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دارم.ميخواستم ببينم براي شركت توي كنكور تجربي با توجه به نظام قديم و جديد بودن بهتره توي كنكور 98 شركت كنم يا 99؟ ممنون

pic
همکلاسی
04 مهر 1397

سلام بستگی به خودتون داره و زمان کافی برای مطالعه کل دروس

Kasra
03 مهر 1397

سلام میخواستم بدونم چه کتاب هایی برای کنکور 98 حذف میشه؟

pic
همکلاسی
04 مهر 1397

سلام حذفیات منابع کنکور 98 هنوز توسط سازمان سنجش اعلام نشده است

علی بادپا
03 مهر 1397

سلام خسته نباشین من امسال دانشگاه پیام‌نور پذیرش شدم سال ۹۸اگه کنکور شرکت کنم دوره روزانه محروم میشم یانه؟دانشگاه پذیرش شدم اگه بخام کنکور شرکت کنم باید از دانشگاه انصراف بدم یانه نیازی نیس چون. فقط پذیرش شدم ولی ثبت نام نکردم نرفتم دانشگاه ممنون میشم جوابم بدین با تشکر

pic
همکلاسی
04 مهر 1397

سلام خیر محروم نمیشید

محمد
03 مهر 1397

سلام و خسته نباشید بنده سال 74 دیپلم هنرستان گرفتم و کارشناسی مکانیک از دانشگاه آزاد دارم آیا میتونم با دیپلم هنرستان در کنکور تجربی شرکت کنم و در صورتیکه قبول بشوم آیا امکان تحصیل در دانشگاههای روزانه وجود دارد. ممنون از سایت خوبتون و زحماتتون . با آرزوی سربلندی برای شما .

pic
همکلاسی
04 مهر 1397

سلام بله میتونید

پری
02 مهر 1397

ببخشید از ریاضی نهم هم در کنکور انسانی میاد؟؟؟؟

pic
همکلاسی
04 مهر 1397

سلام خیر

امیر عبدی
01 مهر 1397

سلام برای کنکور ۹۸ چه فصل از کتاب هایی رو باید بخونیم؟ مثلا فیزیک سال دهم مشاور گفت از گرما و ترمودینامیک میاد بقیه شو نخون برا بقیه درسا چی؟ شما خبر دارید؟

pic
همکلاسی
02 مهر 1397

سلام باید کلیه مطالب رو مطالعه کنید و لیست نهایی منابع کنکور 98 برای رشته های ریاضی و تجربی و انسانی به زودی از سوی سازمان سنجش برای هر دو گروه داوطلبان نظام قدیم و جدید اعلام میشه

امید
01 مهر 1397

سلام و خسته نباشید من فوق دیپلم برق دارم و میخوام کنکور تجربی رو بدم ومیخوابم بدونم میتونم کنکور تجربی 99 یا 1400 را بدم و آیا مشکلی نداره و میتونم هر رشته ای که خواستما انتخاب کنم وقتی کنکور دادم.ممنون میشم جواب بدید.

pic
همکلاسی
02 مهر 1397

سلام میتونید شرکت کنید

pic
همکلاسی
02 مهر 1397

سلام میتونید شرکت کنید

محمد
04 مهر 1397

ببین بستگی داره اگه قبلا روزانه دانشگاه قبول شدی دیگه الان نمیتونی تو رشته های روزانه درس بخونی مگه حتما رشته پزشکی بخونی که میتونی روزانه بخونی چون برای رشته پزشکی استثنا هست

علی
29 شهریور 1397

سلام من دیپلم ریاضی نظام قدیم دارم میخواستم بدونم میتونم کنکور98 انسانی بدم؟ برای اعمال سوابق تحصیلی باید امتحانات دروس انسانی رو بدم؟ با تشکر

pic
همکلاسی
30 شهریور 1397

سلام نیازی به شرکت در امتحانات دروس انسانی نیست و با دیپلم ریاضی می تونید شرکت کنید

Akrami
28 شهریور 1397

سلام.ممنون از پاسخگوییتون.مانظام قدیمی ها اگه منابع وکتابای نظام جدیدو تهیه کنیم میتونیم کنکور ۹۹که فقط نظام جدیدهستشرکت کنیم؟

pic
همکلاسی
29 شهریور 1397

سلام بله میتونید شرکت کنید

Akrami
26 شهریور 1397

سلام خسته نباشید من میخوام کنکور ۹۹ رو بدم.حالا با توجه به اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص ۳۰درصد قطعی معدل میخواستم بدونم این ۳۰درصد برای همون معدل خودمونه یا باید ما نظام قدیمی ها هم برای ۳۰درصد واسه امتحانات نهایی درسای نظام جدیدارو بدیم؟

pic
همکلاسی
26 شهریور 1397

سلام سی درصد مربوط به نمره امتحانات نهایی دروس نظام قدیم است

Nasim
24 شهریور 1397

با سلام و خسته نباشید من دیپلمم رو سال 95 گرفتم و مدرک کاردانی دارم میخواستم بدونم که من میتونم در کنکور 98 شرکت کنم؟اونوقت باید کنکور نظام قدیم شرکت کنم یا نظام جدید؟؟

pic
همکلاسی
26 شهریور 1397

سلام بله میتونید شرکت کنید و نظام قدیم هستید

موسوی
22 شهریور 1397

با عرض سلام و خسته نباشید می خواستم بدونم درسته که کنکور 99 فقط نظام جدید خواهد بود اون موقع میشه منابع کنکور نظام قبلی و قدیم رو برای جدید خوند یا نه ?

pic
همکلاسی
23 شهریور 1397

سلام در کنکور 99 داوطلبان نظام قدیم باید منابع نظام جدید رو بخونن

محمد
21 شهریور 1397

سلام خسته نباشید.من دیپلم نظام قدیم تجربی دارم ومیخام تو کنکور98ریاضی شرکت کنم.آیا باید دیپلم ریاضی بگیرم یا با همین دیپلم تجربی میشه تو کنکور ریاضی شرکت کرد؟

pic
همکلاسی
21 شهریور 1397

سلام با دیپلم تجربی میتونید در کنکور ریاضی شرکت کنید

صادق
20 شهریور 1397

سلام من سال ۸۵ دیپلم گرفتم و مدرک کاردانی و کارشناسی رو هم دارم آیا میتونم کنکور تجربی ۹۸ شرکت کنم و چه منابعی بخونم نظام جدید یا قدیم؟ با تشکر.

pic
همکلاسی
21 شهریور 1397

سلام بله میتونید شرکت کنید و منابع نظام قدیم رو بخونید

Afshin
20 شهریور 1397

سلام،،ببخشید میتونید بگید که کنکور تا کی به صورت نظام جدید و قدیم برگزار میشه،یعنی ساله بعد کنکور نظام قدیم هم خواهد بود،یا فقط نظام جدید؟؟؟

pic
همکلاسی
21 شهریور 1397

سلام کنکور 98 به صورت نظام قدیم و جدید برگزار میشه

مهدی
17 شهریور 1397

سلام ایا رشته ساختمان در سال ۹۸ مطعلق به کنکور میشود.

فاطمه واحدی
17 شهریور 1397

سلام من سال 94 کنکور شرکت کرده بودم دانشگاه روزانه قبول شدم اون رشته ای ک دوس داشتم قبول نشدم،امسال هم میخوام کنکور شرکت کنم رشته ام علوم تجربی میخواستم بدونم ک کتاب های زمان خودمو مطالعه کنم یا کتاب های جدید.لطف کنید راهنماییم کنید چون نمیخوام ارشد همین رشته خودمو ادامه بدم ،علاقه ای ندارم

pic
همکلاسی
19 شهریور 1397

سلام آخرین چاپ کتاب های نظام قدیم رو باید مطالعه کنید

کوثر
14 شهریور 1397

باسلام سوال من این بود که میخواستم بدونم من دیپلم قبلا گرفتم وبعد چندسال میخوام پیش دانشگاهی بزرگسالان شرکت کنم خواستم بدونم امسال پیش میخونم میتونم کنکور ۹۸شرکت کنم یانه؟؟؟

pic
همکلاسی
19 شهریور 1397

سلام بله میتونید

پناهی
12 شهریور 1397

سلام وقتتون بخیر،من امسال قصد دارم کنکور بدم(نظام قدیم) اخبار چند روز پیش اعلام کرد که کنکور حذف میشه و شایعات زیادی راجع به حذف امسال کنکور میگن،میخواستم بدونم امسال کنکور برگزار میشه؟

pic
همکلاسی
16 شهریور 1397

سلام بله برگزار میشه

Mohammad
11 شهریور 1397

سلام خسته نباشید سوال اول من دیپلم هنرستان دارم و میخوام دیپلم تجربی بگیرم کتاب های نظام قدیمو بخونم یا نظام جدید البته بزرگسالان سوال دوم اینه که میخوام در کنکور۹۸ شرکت کنم کتاب های نظام جدیدو بخونم یا قدیم سوال سوم اینه که چه کتاب های باید بخونیم برای کنکور ممنون میشه جواب بدین?

pic
همکلاسی
11 شهریور 1397

سلام جهت شرکت در کنکور سراسری باید نظام قدیم شرکت کنید و منابع نظام قدیم کنکور تجربی در این پست ذکر شده است

محمد
10 شهریور 1397

سلام..من سال 97 کنکور دادم و از انتخاب رشته ام به شدت پشیمون ام..اگه از دانشگاه انصراف بدم باید سال 99 کنکور بدم.من آیا میتونم اون موقع کنکور نظام جدید بدم؟

pic
همکلاسی
11 شهریور 1397

سلام بله میتونید 99 کنکور بدید

موسوی
31 امرداد 1397

با عرض سلام امسال تعداد کتاب های پیش دانشگاهی چاپ جدید سال 97 98 همون 8 تا درس خواهد بود یا نه چیزی کم یا اضافه خواهد شد؟

pic
همکلاسی
03 شهریور 1397

سلام کتاب های پیش دانشگاهی برای کنکور 98 چاپ جدید نداره همون کتاب های سال گذشته می باشد

امیر
30 امرداد 1397

سلام من دیپلم ریاضی دارم و پیش دانشگاهی رو نخوندم باید برم بزرگسالان ثبت نام کنم می خواستم بدونم ایا با توجه به نظام جدید و قدیم کتاب های پیش دانشگاهی تغییری خواهد کرد یا نه من دیپلم ریاضی رو هم 96گرفتم ممنون میشم از بابت پاسخگویی تون

pic
همکلاسی
30 امرداد 1397

سلام باید به مدارس بزرگسالان مراجعه کنید

مهدی پی
30 امرداد 1397

سلام. من ارشد مکانیک دارم. دیپلم را سال 78 گرفته ام. می خواستم بپرسم که آیا می توانم یک راست در کنکور 98 تجربی شرکت کنم؟ با تشکر

pic
همکلاسی
30 امرداد 1397

سلام بله میتونید

امیر
29 امرداد 1397

سلام من دیپلم ریاضی دارم پیش دانشگاهی هم نخوندم باید برم بزرگسالان ثبت نام کنم می خواستم ببینم نظام جدید پیش دانشگاهی تغییری پیدا خواهد کرد یا نه ایا همون هشت تا درس رو داره یا نه ممنون میشم از پاسخ گویی تون

pic
همکلاسی
30 امرداد 1397

سلام به مدارس بزرگسالان مراجعه کنید

امینه
28 امرداد 1397

سلام من دیپلمم نظام قدیمه ینی سال 95 دیپلم گرفتم میتونم توی کنکور نظام جدید 98 شرکت کنم؟یا اینکه حتما باید کنکور نظام قدیم شرکت کنم؟

pic
همکلاسی
28 امرداد 1397

سلام باید در کنکور نظام قدیم شرکت کنید

شهاب
26 امرداد 1397

من تجربی خوندم ومیخوام سال دیگه کنکور ریاضی بدم5درصدی که سوابق تحصیلی برای پیش هست ایا تمام 5 درصد به من تعلق میگیره یاخیر

pic
همکلاسی
26 امرداد 1397

سلام تاثیر معدل به میزان کمتری تعلق میگیره

شهاب
26 امرداد 1397

سلام من امسال کنکور تجربی دادم میخوام سال دیگه کنکور ریاضی بدم.من رشته ام تجربی بوده و اطلاع راجع به رشته ریاضی ندارم لطفا کمک کنید 1- ریاضی دردو رشته چقدر بهم شبیه هستند چند درصد ؟ 2-من وضعیت مالی خوبی ندارم ونمیتونم برم کلاس واسه درس ریاضی ممنون میشم که کتاب های اموزشی خوبی به من معرفی کنید و کتاب های تستی خوبی.

pic
همکلاسی
26 امرداد 1397

سلام سوال اول شما واضح نبود سوال دوم به پست بهترین منابع کنکور 98 که در سایت موجود است میتونید مراجعه کنید

sh
19 امرداد 1397

سلام من دیپلم ریاضیم رو سال 96 گرفتم الان میخوام در کنکور هنر و زبان سال 98 شرکت کنم میخواستم ببینم کتاب های نظام قدیم رو باید بخونم یا جدید؟؟ وتاثیر قطعی معدل هم برای من ک کنکوری غیر از رشته دیپلمم میدم هست یا نه؟و منابع کنکور هنر 98 چی هست؟

pic
همکلاسی
20 امرداد 1397

سلام کنکور نظام قدیم شرکت میکنید و دروس مشترک برای معدل تاثیر داده میشه

ارشیا همت
18 امرداد 1397

سلام ببخشید شما بر چه اساسی میگین زمین برای ریاضیا نمیاد

pic
همکلاسی
18 امرداد 1397

سلام هنوز توسط سازمان سنجش اعلام نشده و احتمالش ضعیف است

حسین م
16 امرداد 1397

با سلام و خسته نباشید سوالم به صورت کلی اینه آیا میشه از کتب و جزوات کمک آموزشی کنکور تجربی 97، توی کنکور 98 نظام جدید استفاده کرد؟ لطفا درسهایی که اصلا نمیشه از کتب کمک آموزشی سال دوم و سوم و پیش و جامع نظلم قدیم بهره برد اسم ببرین بنده کتابای زیادی برا کنکور 97 دارم که میخوام بفرستم برای یکی از دوستان کم بضاعت، شاید به کارش بیاد، ولی ایشون نظام جدید هستند ممنون

pic
همکلاسی
16 امرداد 1397

سلام لازمه منابع و جزوات جدید رو تهیه کنید

گلی
15 امرداد 1397

سلام با توجه به اینکه کتاب دینی و زیست دهم در سال 96 دچار یکسری تغییرات محتوایی شده است آیا کنکور 98 مشمول این تغییرات خواهد شد؟!!! چون میگن که از دینی چاپ ۹۶ در کنکور ۹۸ سوال خواهد شد ؟ این خبر صحت داره؟؟

pic
همکلاسی
16 امرداد 1397

سلام منابع دهم شامل چاپ سال 95 - 96 می باشد و در صورت وجود تغییرات به زودی از سوی سازمان سنجش اعلام می شود

شهاب
13 امرداد 1397

سلام من امسال کنکور تجربی دادم میخوام سال98 کنکور ریاضی بدم.برای اینکه دیپلم ریاضی بگیرم باید کتاب نظام جدیدو امتحان بدم یا قدیمو؟

pic
همکلاسی
13 امرداد 1397

سلام نظام قدیم

عبدالرسول مرادی
11 امرداد 1397

سلام مبحث اینه ها در کتاب فیزیک نظام جدید ایا وجود دارد و اگر هست در سال چندم ؟؟

pic
همکلاسی
12 امرداد 1397

سلام این بخش در کتاب های نظام جدید تالیف نشده است

Z.h
11 امرداد 1397

سلام‌ ببخشید ما ک الان امسال کنکور دادیم‌موندیم‌پشت کنکور مگه نظام ما قدیم نیس هنوز ۱ سال یا از دهم اینا سئوال میدن؟

pic
همکلاسی
11 امرداد 1397

سلام از منابع نظام قدیم سول براتون مطرح میشه

niloofartaji
10 امرداد 1397

سلام برای کنکور هنر سال98 منابع تغییر می کنند؟ ممنون میشم پاسخ بدهید

pic
همکلاسی
11 امرداد 1397

سلام هنوز مشخص نیست

nn
09 امرداد 1397

منابع رشته های کنکور هنر چی ؟؟ من دیپلم تجربی سال 93 دارم میخوام کنکور هنر بدم 98 باید نظام جدید بخونم یا قدیم ؟

pic
همکلاسی
11 امرداد 1397

سلام به محض اعلام منابع در این بخش اعلام میشه

مهسا
09 امرداد 1397

سلام چند درصده کتابایع دهم تجربی تو کنکور میاد؟!

pic
همکلاسی
09 امرداد 1397

سلام بستگی به نظر طراحان کنکور داره

آذين
08 امرداد 1397

سلام. خسته نباشين. ببخشيد من رشته ي رياضيم. بعد ليست دروسو كه ديدم زمين شناسي داخلش نبود. در صورتي كه ما امسال كتابشو داشتيم و خونديم. ميخواستم ببينم تو كنكورمون هست يا نه؟ چون كتاب مشترك تجربي و رياضي بود

pic
همکلاسی
08 امرداد 1397

سلام هنوز از سوی سازمان سنجش برای کنکور 98 منابع مربوطه اعلام نشده است و احتمال میرود که جزو منابع رشته ریاضی نباشد

علی
07 امرداد 1397

سلام با توجه به اینکه کتاب زیست دهم در سال 96 دچار یکسری تغییرات محتوایی شده است آیا کنکور 98 مشمول این تغییرات خواهد بود؟

pic
همکلاسی
08 امرداد 1397

سلام منابعی که در این پست معرفی شده در کنکور سراسری 98 مورد سوال واقع میشود و در صورتی که تغییراتی اعمال شود از سوی سازمان سنجش اعلام میشود که در این بخش اطلاع رسانی میشود

زهراشهبازی
07 امرداد 1397

سلام من دیپلم معماری سال ۸۵ دارم امسال میخوام پیش دانشگاهی تجربی بخونم باید نظام جدید شرکت کنم یا قدیم

pic
همکلاسی
08 امرداد 1397

سلام نظام قدیم

dogtooth
06 امرداد 1397

سلام خسته نباشید.میخواستم بدونم منابع جدید کمک درسی که چاپ امسال باشه وبرای کنکور سال اینده باشه کی میاد تو بازار؟نظام قدیم هستم

pic
همکلاسی
07 امرداد 1397

سلام احتمالا برای نظام قدیم کتاب های کمتری چاپ بشه

حسین
06 امرداد 1397

سلام من دیپلم را سال 75 در رشته ریاضی و فیزیک و فوق دیپلم را از دانشگاه آزاد و لیسانس را هم از دانشگاه علمی کاربردی گرفته ام و هم اکنون در رشته مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در حال دفاع از پایان نامه خود هستم و می خواهم در کنکور سال 98 در رشته تجربی شرکت کنم سوال هایی داشتم خدمتتان اول اینکه کدام کتابها را باید مطالعه کنم کتابهای جدید (پایه دهم، یازدهم،و دوازدهم) یا قدیم و دوم اینکه آیا دروس گذرانده شده در سنوات قبل در رشته ای که قبول شوم در دانشگاه قابل تطبیق می باشد یا خیر سوم اینکه در دانشگاه روزانه می توانم ادامه تحصیل دهم یا پردیس های خودگردان لطفا راهنمایی بفرمایید متشکرم.

pic
همکلاسی
06 امرداد 1397

سلام 1 - کتاب های نظام قدیم 2 - بعضی از واحد ها قابل تطبیق است 3 - طبق اعلام دفترچه ثبت نام در پردیس های خودگردان میتونید پذیرفته بشید

سیمرغ
04 امرداد 1397

سلام من سال 93 دیپلم تجربی گرفتم و حالا میخوام در کنکور ریاضی سال 99 شرکت کنم. باید کتابهای نظام جدید را بخونم یا قدیم را؟؟و میخوام دیپلم ریاضی بگیرم باید دقیقا درسهای کدام پایه را بخونم؟؟ دهم, یازدهم, دوازدهم؟؟

pic
همکلاسی
04 امرداد 1397

سلام کتاب نظام جدید بخونید

pic
همکلاسی
04 امرداد 1397

بخش دوم سوالتون واضح نبود

غزاله
03 امرداد 1397

سلام خسته نباشید من دیپلممو سال ۸۳ گرفتم و برا کنکور ۹۷ شرکت کردم ولی قبول نمیشم میخام تجربی ۹۸ رو دوباره شرکت کنم تو همین سایت کتابای که برا نظام قدیم هستند رو زدید میخاستم بدونم الان زیست ۲ من چاپ ۹۳ هس رو دیگه نباید بخونم و باید حتما زیست ۲ که چاپ۹۵ هس رو بخونم؟من این کتابارو بزحمت پیدا کردم اگه قرار باشه عوضشون کنم باید از کجا تهیه کنم کتابای رو که شما با چاپ های ۹۴ تا ۹۶ زدینرو؟میشه لطفا جواب بدید میخام بخونم ولی سردرگم شدمو اینکه کتاب تستای که پارسال خریدم هم باید عوضشه.ترخدا جواب بدید ممنون.

pic
همکلاسی
03 امرداد 1397

سلام به دلیل تغییرات بهتره کتاب های که در پست اعلام شده رو بخونید

angle
29 تیر 1397

سلام من 94 دیپلم گرفتم برای کنکور 98 زبان باید چه کتابهایی را نخونم جدید یا قدیم؟؟؟؟

pic
همکلاسی
29 تیر 1397

سلام نظام قدیم

حانیه
27 تیر 1397

سلام لطفا در مورد نظام قدیم وجدید برام توضیح مختصری بدید من دیپلم 92 دارم باید چیکار کنم ؟ جدید بخونم یا قدیم؟

pic
همکلاسی
28 تیر 1397

سلام باید نظام قدیم رو بخونید

حانیه
27 تیر 1397

سلام من دیپلم ریاضی سال 92 رو دارم نظام جدید باید بخونم یا قدیم و کلا این نظام قدیم و جدید چیه؟؟؟؟؟

pic
همکلاسی
28 تیر 1397

سلام نظام قدیم باید بخونید . نظام قدیم شامل منابع دبیرستان و پیش دانشگاهی است و نظام جدید شامل دهم و یازدهم و دوازدهم است

Erfan
27 تیر 1397

سلام سوابق تحصيلي داوطلبان نظام قديم قطعي هست يا خير ؟

pic
همکلاسی
28 تیر 1397

سلام قطعی است

hamid gh
27 تیر 1397

با سلام من سال 76 دیپلم ریاضی گرفتم. برای شرکت در کنکور تجربی 98 و99 کتابهای نظام جدید رو بخونم یا کتابهای نظام قدیم رو؟ با تشکر

pic
همکلاسی
28 تیر 1397

سلام برای 98 در حال حاضر فقط میتونید سوالات نظام قدیم رو جواب بدید پس باید منابع نظام قدیم رو بخونید

Abolfazl
27 تیر 1397

سلام هم‌کلاسی عزیز? من ورودی ۹۴ به دانشگاه هستم بنابردلایلی علاقه دارم در کنکور تجربی ۹۸ شرکت کنم طبق گفته‌ها باید نوع سوالات نظام‌قدیم را کنکور بدهم به‌نظر شما باید کتاب‌ها رو طبق سال‌های چاپی که شما زدید تهیه کنم یا از کتاب‌های دوران دبیرستان خودم میتونم استفاده کنم ؟!

pic
همکلاسی
27 تیر 1397

سلام بر اساس سال چاپی که در سایت موجود است تهیه کنید چون کتابها هر ساله تغییراتی داشته است

نازنین
25 تیر 1397

سلام.اینکه سال 98 دو نوع کنکور داریم هنوز قطعی نشده؟؟؟ میشه بگید کی خبر قطعی رو میگن؟

pic
همکلاسی
26 تیر 1397

سلام در کنکور 98 دو نوع سوال مطرح میشود

اوا
25 تیر 1397

سلام خسته نباشین من کنکوری ۹۶ بودم به دلایلی نتونستم برا کنکور۹۶ و۹۷ بخونم امسال میخوام برا کنکور۹۸ بخونم رشته م تجربیه کتاب های درسیم همون منابع ۹۶ هستن منابع کنکور۹۸برا مانظام قدیما که همون منابع کنکور۹۷ هست الان من نمیدونم تغییرات کتاب های درسیمو که برا کنکور۹۶بودن نسبت به کنکور۹۷ ازکجا پیدا کنم همه جارو گشتم به جایی نرسیدم میشه لطفا کمکم کنین خیلی استرس دارم ممنونتون میشم

pic
همکلاسی
25 تیر 1397

سلام کتاب ها تغییرات انچنانی نداشته است و در صورتی که میتونید کتاب های درسی مربوط به کنکور97 رو تهیه کنید

مهدی
20 تیر 1397

سلام گفتید منابع کنکور 98 رشته تجربی کتاب زیست 95-96 هستش بعد سازمان تالیف اصلاحیه زده اون قسمت هارو باید اصلاح کنیم؟

pic
همکلاسی
21 تیر 1397

سلام در صورتی که این اصلاحات توسط سازمان سنجش اعلام بشه لازمه که اعمال کنید

ناشناس
20 تیر 1397

سلام.من امسال میرم دوازدهم، دوتا سوال داشتم لطفا جواب بدین.۱- منابع کنکور ۹۸ برای نظام جدید کی ارائه میشه؟ ۲-درسای مثل شیمی و فیزیک سوالای حفظی چنتا میاد؟

pic
همکلاسی
20 تیر 1397

سلام 1 - پس از انتشار کامل کتاب های نظام جدید در پایه دوازدهم اعلام میشه 2 - سلام بستگی به طراح سوالات دارد و عدد ثابتی نیست

Mo
19 تیر 1397

سلام کاش زودتر معلوم کنند که ماهایی که نظام قدیمو سال 81فارغ التحصیل شدیم میتونیم تو کنکور نظانظام جدید شرکت کنیم؟کاش زودتر معلوم شهخ

gol
19 تیر 1397

سلام من دیپلم ریاضی سال ۹۰ هستم میتونم توی ترمیم معدل کتابهای نظام جدیدتجربی رو امتحان بدم؟چون میخوام کنکور نظام جدید امتحان بدم

pic
همکلاسی
20 تیر 1397

سلام هنوز برای کنکور 98 مشخص نشده است که داوطلبان نظام قدیم آیا میتونن سوالات نظام جدید رو جواب بدن خیر

محمد
16 تیر 1397

سلام من متولد 70 هستم و نظام قدیم ، دو سوال داشتم خیلی واسم مهمه جواب بدین میخوام برای داروسازی از الان درس بخونم ، سوال اول : من کتابهای درسی و آمورشی معتبر دوم و سوم پیش آخرین چاپ 95 اسفند ماه خریدم(نزدیک به یک میلیون شد) . آیا باز لازمه جدید خریداری کنم و متن ها خیلی تغییر داشتند ؟ سوال دوم : من سال سوم نهایی رشته تجربی معدلم خوب نشد آیا میتونم دی ماه یا سال بعد ترمیم معدل انجام بدم ؟ بنظر شما نیاز یا بازم کنکور حرف اول و آخر میزنه معدلم 13 شد .با تشکر فراوان

pic
همکلاسی
17 تیر 1397

سلام کتاب های درسی تغییرات چنان زیادی نداشته است اما باید این تغییرات رو در نظر بگیرید . توصیه میشه دی یا شهریور امسال در ترمیم معدل شرکت کنید زیرا تاثیر معدل در کنکور 98 قطعی بشه در رتبه داوطب تاثیر گذار می باشد .

redstar
16 تیر 1397

ببخشید من کارشناسی ارشد دارم. میخوام کنکور تجربی دوبار شرکت کنم باید کنکور نظام قدیم شرکت کنم؟

pic
همکلاسی
17 تیر 1397

سلام بله باید منابع نظام قدیم رو مطالعه کنید

ناشناس
12 تیر 1397

سلام من سال 93 کنکور دادم و قبول شدم. امسال میخوام دوباره کنکور بدم باید منابع نظام قدیم رو مطالعه کنم؟ از طرف سازمان سنجش منابع نظام قدیم دروس تخصصی و عمومی معرفی شدن؟

pic
همکلاسی
13 تیر 1397

سلام بله باید منابع کنکور 98 نظام قدیم رو بخونید - در حال حاضر منابع هنوز معرفی نشده است اما بر طبق روند سال های گذشته همانند منابع سال گذشته می باشد .

ناشناس
09 تیر 1397

لطفا چرا دانشجویانی که کارشناسی ارشد دارند وقت کنکور برایش انقدرمحدود ولطفا وقت کنکور هم برای پیش دانشگاهی بیشتر کنید

ناشناس
09 تیر 1397

چرا وقت کنکور سراسری رشته علوم ریاضی انقدر کم چرا درکنکور سراسری دروس تخصصی را اول نمیدهد وبعد دروس عمومی را چرا برای درس تخصصی وقت کنکور ازساعت 8صبح تا 12کم است چرادانشگاه خوارزمی وقت کنکوری را زیاد نمیکند

Nm
08 تیر 1397

سلام،من در سال ۸۲ دیپلم ریاضی گرفتم، الان بعد از ۱۵ سال قصد دارم واسه کنکور تجربی رشته پزشکی سال ۹۸ شرکت کنم، سوالم اینه با توجه به تغییر منابع درسی من باید منابع نظام جدید رو مطالعه کنم یا منابع نظام قدیم رو؟ اصلا امکان داره من کنکور منابع نظام جدید رو بدم ؟

pic
همکلاسی
10 تیر 1397

سلام در حال حاضر از سوی سازمان سنجش اعلام نشده اما میتونیی با منابع نظام قدیم شروع کنین

سميه
15 تیر 1397

سلام. منم سال ٨٦ كنكور دادم، براي ٩٨ ميخوام دوباره كنكور بدم. با توجه به اينكه ٩٨ دوتا كنكور نظام قديم و جديد مجزا برگزار ميشه، ماها توي نظام قديم شركت ميكنيم. ولي از سال ٩٩ كلا ازمون نظام جديد برگزار ميشه! پس تكليف ماها چي ميشه؟ اگه ٩٨ قبول نشيم، ٩٩ بايد اون كتابارو بندازيم دور از روي نظام جديد بخونيم ؟!

Ftm
07 تیر 1397

سلام، ببخشيد من رشتم رياضي هست و قصد دارم براي كنكور هنر٩٨ نظام جديد آماده بشم. منابعش رو از كجا ميتونم بدونم؟ اكثر منابع براي نظام قديم هستند

pic
همکلاسی
08 تیر 1397

سلام در حال حاضر منابع کنکور هنر 98 نظام جدید از سوی سازمان سنجش اعلام نشده است

Fh
04 تیر 1397

با عرض سلام ببخشید قسمت های آیا می دانید در کتاب های درسی دهم و یازدهم در کنکور ۹۸ میاد؟

pic
همکلاسی
05 تیر 1397

سلام در حال حاضر حذفیات کنکور سراسری 98 توسط سازمان سنجش اعلام نشده است اما در سال های گذشته از قسمت های بیشتر بدانید در کنکور سراسری سوال طرح نشده است

امیررضا
02 تیر 1397

سلام درصد قبولی نظام جدید و نظام قدیم تو کنکور 98 چطوریه؟ راسته میگن 80 به 20؟؟ خیلی برا نظام قدیما بد میشه ک اینجوری

pic
همکلاسی
03 تیر 1397

سلام چنین خبری تاکنون از سوی سازمان سنجش منتشر نشده و واقعیت ندارد .

یلدا
01 تیر 1397

راستی آزمایشگاه علوم تجربی نیست؟!

pic
همکلاسی
01 تیر 1397

سلام با توجه به اینکه هنوز توسط سازمان سنجش اعلام نشده است مشخص نیست .

تابان
25 خرداد 1397

با سلام و عرض خسته نباشید.من امسال یازدهم ریاضی بودم. می خوام کنکور ریاضی ۹۸شرکت کنم .می خواستم بدونم ضریب زمین شناسی برای ما چقدر هستش چو به ما گفتن می‌تونه تاثیر زیادی بذاره ولی من هرجا گشتم چیزی مربوط به ضریب زمین شناسی توی ریاضیات نگفتن.

pic
همکلاسی
26 خرداد 1397

سلام در رشته ریاضی نظام قدیم کتاب زمین شناسی وجود نداشت لذا در کنکور ریاضی نظام قدیم سوال مطرح نمیشد اما در نظام متوسطه جدید این درس اضافه شده است و تا کنون از سوی سازمان سنجش هیچ مطلبی در مورد درس زمین شناسی در رشته ریاضی اعلام نشده است .

نیما
24 خرداد 1397

سلام کنکور 98 زیست دهم چاپ اول( 95) میاد ؟؟

pic
همکلاسی
24 خرداد 1397

سلام در کنکور سراسری 98 از کتاب های درسی پایه دهم چاپ 95 - 96 هت طرح سوالات استفاده می شود

امیر
21 خرداد 1397

چرا زمین شناسی تو لیست ریاضی ها نیس تو قلمچی و سنجش ک سوال مطرح میشه

pic
همکلاسی
22 خرداد 1397

سلام تا کنون از سوی سازمان سنجش اعلام نشده است که در کنکور رشته ی ریاضی نظام جدید سوالات زمین شناسی مطرح میشود یا خیر