23 بهمن 1396
مطلب مشاوره ای

معرفی کنکور هنر به همراه ضرایب دروس و زیر گروه ها و رشته ها

special

پست مشاوره ای این بخش اختصاص دارد به معرفی کامل کنکور رشته هنر و ضرایب دروس و رشته های دانشگاهی

درباره معرفی کنکور هنر

در این پست برای داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور گروه هنر را دارند مطالب کاملی در مورد رشته هنر ارائه خواهد شد . از همه شرکت كنندگان در گروه آزمايشی هنر بر اساس اطلاعات و درك عمومی هنر برای شناسايی استعداد و تواناييهای هنری ، آزمونهای درک عمومی هنر ، درک عمومی رياضی - فيزیک، ترسیم فنی ، خلاقيت تصويری و تجسمی، خلاقیت نمايشيی ، خلاقیت موسيقی و خواص مواد امتحان به عمل خواهد آمد. دروس عمومی که موردسوال واقع می گردد شامل زبان انگلیسی ، دین و زندگی ، عربی و فارسی و نگارش می باشد .


رشته ها و ضرایب زیر گروه یک کنکور هنر

مواد آزمون اختصاصی و ضرايب آن ها: درک عمومی هنر (با ضريب 4)، درک عمومی رياضی - فيزيک (با ضريب 1)، ترسیم فنی (با ضريب 1)، خلاقيت تصويری و تجسمی (با ضريب 4)، خلاقيت نمايشی (با ضريب 1)، خلاقيت موسيقی (با ضريب 1 ) و خواص مواد (با ضريب 1 )

مقطع كارشناسی :  آموزش ارتباط تصوير ، ارتباط تصويری ، تلويزيون و هنرهای ديجيتالی ، چاپ ، طراحی صحنه ، طراحی لباس ،  عكاسی ، فرش، كتابت و نگارگری ، مجسمه سازی ،  نقاشی ، هنرهای تجسمی ، هنرهای صناعی ، صنايع دستی ، طراحي پارچه ، طراحی و ساخت طلاو جواهر

مقطع كاردانی : كاردانی عكاسی خبری ، كاردانی فرش دستباف، كاردانی گرافيک  ، كاردانی هنرهای تجسمی ،كاردانی هنرهای سنتی ، كاردانی گرافيک رايانه، كاردانک هنر سفالگری


رشته ها و ضرایب زیر گروه دوم کنکور هنر

مواد آزمون اختصاصی و ضرايب آن ها: درک عمومی هنر (با ضريب 3)، درک عمومی رياضی - فيزيک (با ضريب 3)، ترسیم فنی (با ضريب2)، خلاقيت تصويری و تجسمی (با ضريب 4)، خلاقيت نمايشی (با ضريب 1)، خلاقيت موسيقی (با ضريب 1 ) و خواص مواد (با ضريب 1 )

مقطع كارشناسی : باستان شناسی ، طراحی صنعتی ، مرمت بناهای تاريخی، مرمت و احيای بناهای تاريخی ، هنر اسلامی

مقطع كاردانی : كاردانی باستان شناسی ، كاردانی طراحی صنعتی


رشته ها و ضرایب زیر گروه سوم کنکور هنر

مواد آزمون اختصاصی و ضرايب آن ها: درک عمومی هنر (با ضريب 3)، درک عمومی رياضی - فيزيک (با ضريب 1)، ترسیم فنی (با ضريب2)، خلاقيت تصويری و تجسمی (با ضريب 4)، خلاقيت نمايشی (با ضريب 1)، خلاقيت موسيقی (با ضريب 1 ) و خواص مواد (با ضريب 1 )

مقطع كارشناسی : مرمت آثار تاريخی ، موزه

مقطع كاردانی : كاردانی حفاظت و مرمت آثار تاريخی، كاردانی موزه


رشته ها و ضرایب زیر گروه چهارم کنکور هنر

مواد آزمون اختصاصی و ضرايب آن ها: درک عمومی هنر (با ضريب 3)، درک عمومی رياضی - فيزيک (با ضريب 1)، ترسیم فنی (با ضريب1)، خلاقيت تصويری و تجسمی (با ضريب 2)، خلاقيت نمايشی (با ضريب 4)، خلاقيت موسيقی (با ضريب 1 ) و خواص مواد (با ضريب 1 )

مقطع كارشناسی : ادبيات نمايشی ، بازيگری ، سينما، كارگردانی تلويزيون،  نمايش عروسکی

مقطع كاردانی : كاردانی انيميشن ، كاردانی هنرهای نمايشی


رشته ها و ضرایب زیر گروه پنجم کنکور هنر

مواد آزمون اختصاصی و ضرايب آن ها: درک عمومی هنر (با ضريب 3)، درک عمومی رياضی - فيزيک (با ضريب 1)، ترسیم فنی (با ضريب1)، خلاقيت تصويری و تجسمی (با ضريب 2)، خلاقيت نمايشی (با ضريب 1)، خلاقيت موسيقی (با ضريب 4 ) و خواص مواد (با ضريب 1 )

مقطع كارشناسی : آهنگسازی ، موسيقی نظامی ، نوازندگی موسيقی ايرانی ، نوازندگی موسيقی جهانی


اگر این مطلب را دوست داشتی و میخوای به همکلاسی کمک کنی با کلیک بر روی +1 بهش امتیاز بده
لطفا همه فیلد هارا به درستی پر نمایید.
نظر شما در سایت ثبت گردید و پس از تایید قابل مشاهده می باشد.

نظرات کاربران

امتیاز شما به این مطلب :