لیست دروس امتحان نهایی پایه دوازدهم ریاضی ، تجربی و انسانی

فهرست و عناوین دروس امتحان نهایی پایه دوازدهم رشته های ریاضی و تجربی و انسانی اعلام شد .

خبر لیست دروس امتحان نهایی پایه دوازدهم

دروس امتحانات نهایی سال دوازدهم در رشته های ریاضی ، تجربی و انسانی اعلام شد . بر اساس این لیست تعداد امتحانات نهایی رشته ریاضی شامل 11 امتحان و تعداد دروس نهایی رشته تجربی 10 امتحان و تعداد دروس رشته ی انسانی که به صورت نهایی برگزار می شود شامل یازدهم امتحان می باشد .

دروس نهایی رشته ریاضی شامل دینی ، عربی ، فارسی ، زبان ، علوم اجتماعی ، سلامت و بهداشت ، حسابان ، هندسه ، ریاضیات گسسته و فیزیک و شیمی می باشد .

دروس نهایی رشته تجربی شامل دین و زندگی ، عربی ، فارسی ، زبان انگلیسی ، علوم اجتماعی ، سلامت و بهداشت ، ریاضی ، فیزیک ، شیمی وزیست می باشد .

دروس نهایی رشته انسانی در پایه دوازدهم شامل دین و زندگی ، عربی ( اختصاصی ) ، فارسی ، زبان انگلیسی ، علوم و فنون ادبی ، سلامت و بهداشت ، ریاضی و آمار ، تاریخ ، جامعه شناسی ، جغرافیا و فلسفه می باشد .

لیست دروس امتحان نهایی پایه دوازدهم ریاضی ، تجربی و انسانی

در این جدول لیست امتحانات نهایی را می توانید مطالعه نمایید .

م
مریم

اخه چرا مگه انصافه درس های مضخرفو نهایی کردین؟